Công văn 1354/GSQL-GQ4 năm 2023 V/v vướng mắc chứng từ CNXXHH trong EVFTA

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1354/GSQL-GQ4

Công văn

Văn bản Hải Quan

24/08/2023

24/08/2023

Đào Duy Tám

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1354/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc CTCNXXHH trong EVFTA
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2159/HQTPHCM- GSQL đề ngày 27/7/2023 của Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh nêu vướng mắc liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

 • Thông tin mã HS hàng hoá: Theo thông báo của Hải quan châu Âu, cơ quan hải quan có thể tra cứu được thông tin về nhà xuất khẩu (như tên công ty, địa chỉ, công ty sản xuất hay công ty thương mại), danh sách hàng hoá,..trong trường hợp nhà xuất khẩu đồng ý phổ biển thông tin này trên trang điện tử của Liên minh châu Âu. Theo đó, trong một số trường hợp chỉ có thông tin về mã số REX, thời hạn hiệu lực của mã số REX được công bề và danh sách hàng hoá (nếu có) là thông tin tham khảo. Vì vậy, trong trường hợp không có nghỉ ngờ về xuất xứ hàng hoá, người xuất khẩu có mã số REX chứng nhận xuất xứ cho hàng hoá không nằm trong danh sách này không phải là lý do đề từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá.

– Nội dung khai báo tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá:

Đối với vướng mắc về trường hợp này, Tổng cục Hải quan cần tiến hành xác mình với cơ quan có thẩm quyền của Liên minh châu Âu và sẽ có hướng dẫn thực hiện khi nhận được kết quả xác minh từ cơ quan này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ4 (3b)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGĐào Duy Tám

Đang được cập nhật, vui lòng xem sau…

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 1354/GSQL-GQ4 năm 2023 V/v vướng mắc chứng từ CNXXHH trong EVFTA

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)