Công văn 1222/HQĐNa-GSQL năm 2022 V/v Tư vấn hướng dẫn áp mã HS hàng hóa nhập khẩu (Cty TNHH Ngân Anh Phát)

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1222/HQĐNa-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

27/06/2022

27/06/2022

Phạm Quốc Hùng

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG NAI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1222/HQĐNa-GSQL
V/v công văn số 18/06/2022-CV02/NAP
ngày 18/06/2022
Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Ngân Anh Phát Ộ
(Địa chỉ: D3, khu phó 3, Phường Tam hòa, Thành phô Biên Hòa, Tỉnh Đông Nai)

Ngày 21/06/2022, Cục Hải quan Đồng Nai nhận được công văn số 18/06/2022-CV02/NAP ngày 18/06/2022 của Công ty TNHH Ngân Anh Phát vê việc tư vấn hướng dẫn áp mã HS hàng hóa nhập khẩu và tư vấn thủ tục hải quan, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 17/6/2017 sửa đổi bổ sung tại Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/05/2019; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành kèm Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và đối chiếu với hàng hoá nhập khâu, vật liệu cấu thành để xác định mã
HS.

Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất, nhập khẩu trên cơ sở doanh nghiệp cung câp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nêu có). Kêt quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục là cơ sở pháp lý để áp mã đối với hàng hóa đó.

Công ty có thê tham khảo mã HS mặt hàng nêu trên nếu dùng để điều khiển, công ty có thể tham khảo phân loại vào nhóm 85.37 “Bảng, panel, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đề khác, được lắp với hai hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng đề điều khiển hoặc phân phối điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hay thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển
mạch thuộc nhóm 85.17.

Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đê nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2./ Về thủ tục hãi quan:

  • Căn cứ Nghị định sô 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ; căn cứ Thông tư 11/2020/TT-BTTT ngày 14/05/2020: Mặt hàng màn hình cảm ứng (mới 100%) không thuộc Danh mục hàng hoá cấm nhập khâu, công ty xác định rõ mặt hàng của mình và liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn có thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mắt an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông.
  • Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bỏ sung tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Công ty tham khảo nội dung quy định trên đề thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mặc, đê nghị liên hệ trực tiệp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai đê được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo công ty có thê truy cập vào trang web của Cục Hải quan Đồng Nai tại địa chỉ : www.dongnai.customs.gov.vn


Nơi nhận:
– Như trên;
– BLĐ Cục;
– 02 Web;
– Lưu: VT, GSQL.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Quốc Hùng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1222/HQĐNa-GSQL năm 2022 V/v Tư vấn hướng dẫn áp mã HS hàng hóa nhập khẩu (Cty TNHH Ngân Anh Phát)

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email