Công văn 1023/TCHQ-GSQL năm 2022 về sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1023/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

25/03/2022

25/03/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1023/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng seal định vị điện t để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-TCHQ ngày 27/4/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt danh mục mua sắm 5.000 seal định vị điện tử; Hợp đồng số 22112021/HĐKT/CNTT-ETC-ICT ngày 25/11/2021 giữa Tổng cục Hải quan với nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần hệ thống công nghệ ETC và Công ty Cổ phần Dịch vụ ICT Quốc gia thực hiện gói thầu mua sắm 5.000 seal định vị điện tử, Tổng cục Hải quan phối hợp với nhà thầu tổ chức bàn giao seal định vị điện tử để các đơn vị đưa vào sử dụng (số lượng seal định vị phân bổ cụ thể cho các đơn vị theo phụ lục ban hành kèm theo công văn này). Để đảm bảo kịp thời triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung: 

1. Sau khi được bàn giao seal định vị điện tử, hướng dẫn thao tác, vận hành thiết bị, chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc sử dụng seal định vị điện tử kể từ ngày được bàn giao để giám sát đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan, trong đó: 

a) Hàng hóa quá cảnh; hàng hóa gửi kho ngoại quan; hàng kinh doanh tạm nhập – tái xuất (bao gồm cả kinh doanh tạm nhập – tái xuất gửi kho ngoại quan) vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm lưu giữ hoặc vận chuyển đến cửa khẩu xuất phải sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát, khi sử dụng hết seal định vị điện tử thì mới sử dụng seal, niêm phong hải quan khác để niêm phong theo quy định. 

b) Trường hợp còn seal định vị điện tử sau khi đã sử dụng niêm phong cho các hàng hóa nêu tại điểm a thì sử dụng để giám sát đối với hàng hóa khác thuộc đối tượng phải niêm phong hải quan theo quy định tại Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. 

2. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan bằng seal định vị điện tử theo quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản chỉ đạo liên quan của Tổng cục Hải quan. 

3. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc sử dụng seal định vị để niêm phong giám sát đối với những lô hàng vận chuyển đến đơn vị hải quan sở hữu, quản lý thiết bị seal định vị điện tử theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 7 Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận seal định vị điện tử mà không phát sinh hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát về đơn vị hải quan sở hữu, quản lý thiết bị seal định vị điện tử thì phải hoàn trả seal định vị điện tử bằng phương thức chuyển phát nhanh. 

4. Giao Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chủ trì, phối hợp Cục Giám sát quản lý về hải quan và nhà thầu thực hiện: 

a) Đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống seal định vị điện tử, thiết bị seal định vị điện tử đảm bảo sau khi nhận bàn giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đưa vào sử dụng ngay để giám sát hải quan; 

b) Quá trình đào tạo, hướng dẫn thực hiện hệ thống, thiết bị và quy trình sử dụng seal định vị điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/01/2020 của Tổng cục Hải quan, nắm bắt, ghi nhận các kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh, thành phố để tổng hợp, hoàn thiện Quyết định sửa đổi Quyết định số 138/QĐ-TCHQ đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với thực tế triển khai và quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT; Cục ĐTCBL; Cục QLRR;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGMai Xuân Thành

PHỤ LỤC

DANH SÁCH SỐ LƯỢNG SEAL ĐỊNH VỊ BÀN GIAO CHO CỤC HẢI QUAN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo công văn số 1023/TCHQ-GSQL ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Tổng cục Hải quan)

TTĐơn vSố lượng seal đã trang bịS lưng seal trang bị bổ sungTổng số lượng sealGhi chú
1Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh3007001000 
2Cục Hải quan TP. Hải Phòng2008001000 
3Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu150200350 
4Cục Hải quan tỉnh Bình Dương150150300 
5Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai150150300 
6Cục Hải quan TP. Hà Nội150150300 
7Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh100200300 
8Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh100200300 
9Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình100100200 
10Cục Hải quan TP. Đà Nẵng100100200 
11Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp100100200 
12Cục Hải quan Hà Nam Ninh 200200 
13Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh15050200 
14Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn15050200 
15Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng 200200 
16Cục Hải quan tỉnh Lào Cai 200200 
17Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị 200200 
18Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 200200 
19Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 8080 
20Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum 8080 
21Cục Hải quan tỉnh Bình Định 8080 
22Cục Hải quan tỉnh Long An 8080 
23Cục Hải quan tỉnh Nghệ An 8080 
24Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi 8080 
25Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ 8080 
26Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa 8080 
27Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh 8080 
28Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa 8080 
29Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk 5050 
30Cục Hải quan tỉnh Điện Biên 5050 
31Cục Hải quan tỉnh Hà Giang 5050 
32Cục Hải quan tỉnh Cà Mau 5050 
33Cục Hải quan tỉnh An Giang100050Điều chỉnh giảm 50 seal
34Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang 5050 
35Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế 5050 
Tng s2.0005.0007.000 
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1023/TCHQ-GSQL năm 2022 về sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email