54/TCHQ-GSQL hướng dẫn cách khai đơn vị tính trên tờ khai hải quan

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

54/TCHQ-GSQL

Công văn

Tổng cục Hải Quan

07/01/2021

07/01/2021

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 54/TCHQ-GSQL
V/v khai báo đơn vị tính
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp và hải quan địa phương về việc vướng mắc khai báo số lượng (1) và số lượng (2) trên tờ khai hải quan xuất khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện như sau:

1. Liên quan đến việc khai chỉ tiêu số lượng (1) và số lượng (2) trên tờ khai xuất khẩu:

– Số lượng (1): ô 1: nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng mặt hàng theo thực tế hoạt động giao dịch; ô 2: nhập mã đơn vị tính theo thực tế giao dịch.

– Số lượng (2): ô 1: nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng mặt hàng theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; ô 2: nhập mã đơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Liên quan đến số liệu tổng hợp trên Báo cáo quyết toán đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu tại mẫu số 25, chỉ tiêu 25.8 – đơn vị tính đối với báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và mẫu số 26, chỉ tiêu 26.8 – đơn vị tính đối với báo cáo quyết toán sản phẩm xuất khẩu đã được hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC là đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư/ sản phẩm được sử dụng trong quản lý sản xuất, giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài và được khai trên ô số lượng (1) của tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH CK CX Mien Hua (thay tr/lời);(Đ/c: Km1954, Tân Khánh, Tân An, Long An)
– Công ty TNHH CPN DHL-VNPT (thay tr/lời); (Đ/c: 01 Huỳnh Tấn Phát, Hà Nội)
– Cục TXNK, Cục CNTT, Cục QLRR;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Tổng cục hướng dẫn doanh nghiệp cách khai đơn vị tính trên phần mềm ecus
+ nếu đơn vị tính trên inv và trên biểu thuế giống nhau thì ô đơn vị tính 1 và 2 trên phần mềm nhập giống nhau
+ nếu đơn vị tính trên inv và trên biểu thuế khác nhau thì ô đơn vị tính 1 nhập theo inv, ô đơn vị tính 2 nhập theo biểu thuế
nếu ko hiểu thì bạn liên hệ với BQT nha

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

54/TCHQ-GSQL hướng dẫn cách khai đơn vị tính trên tờ khai hải quan

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ bài viết này tới

×
Đăng Văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email

Newsletter Form (#7)