54/TCHQ-GSQL hướng dẫn cách khai đơn vị tính trên tờ khai hải quan

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 54/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Tổng cục Hải Quan
Ngày VB: 07/01/2021
Ngày HL: 07/01/2021
Người ký: Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Tổng cục hướng dẫn doanh nghiệp cách khai đơn vị tính trên phần mềm ecus
+ nếu đơn vị tính trên inv và trên biểu thuế giống nhau thì ô đơn vị tính 1 và 2 trên phần mềm nhập giống nhau
+ nếu đơn vị tính trên inv và trên biểu thuế khác nhau thì ô đơn vị tính 1 nhập theo inv, ô đơn vị tính 2 nhập theo biểu thuế
nếu ko hiểu thì bạn liên hệ với BQT nha

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 54/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải Quan ban hành ngày 07/01/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 54/TCHQ-GSQL
V/v khai báo đơn vị tính
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp và hải quan địa phương về việc vướng mắc khai báo số lượng (1) và số lượng (2) trên tờ khai hải quan xuất khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện như sau:

1. Liên quan đến việc khai chỉ tiêu số lượng (1) và số lượng (2) trên tờ khai xuất khẩu:

– Số lượng (1): ô 1: nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng mặt hàng theo thực tế hoạt động giao dịch; ô 2: nhập mã đơn vị tính theo thực tế giao dịch.

– Số lượng (2): ô 1: nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng mặt hàng theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; ô 2: nhập mã đơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Liên quan đến số liệu tổng hợp trên Báo cáo quyết toán đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu tại mẫu số 25, chỉ tiêu 25.8 – đơn vị tính đối với báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và mẫu số 26, chỉ tiêu 26.8 – đơn vị tính đối với báo cáo quyết toán sản phẩm xuất khẩu đã được hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC là đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư/ sản phẩm được sử dụng trong quản lý sản xuất, giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài và được khai trên ô số lượng (1) của tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH CK CX Mien Hua (thay tr/lời);(Đ/c: Km1954, Tân Khánh, Tân An, Long An)
– Công ty TNHH CPN DHL-VNPT (thay tr/lời); (Đ/c: 01 Huỳnh Tấn Phát, Hà Nội)
– Cục TXNK, Cục CNTT, Cục QLRR;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email