triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân Cảng – Cát Lái

Thực hiện Kế hoạch số 3009/KH-TCHQ ngày 30/5/2018 của Tổng cục Hải quan về triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; từ ngày 24/8/2018, TCT TCSG phối hợp với cơ quan hải quan chính thức Go-live kết nối hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân Cảng – Cát Lái.

Nhằm triển khai hiệu quả hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan hải quan, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng cũng như tạo điều kiện cho các khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông quan, giao nhận hàng hóa nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi; TCT TCSG xin thông báo đến Quý hãng tàu, đại lý hãng tàu, quý khách hàng, doanh nghiệp về những thay đổi trong việc cung cấp, khai báo các thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cảng Tân cảng Cát Lái như các file đính kèm sau đây:

1. Tài liệu hướng dẫn dành cho hãng tàu (tài liệu dành cho hãng tàu.zip)
2. Tài liệu hướng dẫn dành cho khách hàng (tài liệu dành cho khách hàng 28.08.2018.zip)
– Hướng dẫn thủ tục giao/nhận container (Hướng dẫn thủ tục giao nhận container 27.08.2018.pdf)
– Hướng dẫn cách lấy số định danh (số quản lý hàng hóa)
https://thuvienxuatnhapkhau.com/huong-dan-khai-bao-va-lay-ma-dinh-danh-hoang-hoa-xuat-nhap-khau.html
– Hướng dẫn cách đối chiếu thông quan (Huong dan doi chieu thong quan 29.08.2018.doc)
3. Video hướng dẫn khai báo theo thông tư 39 trên Eport:
– Khai báo số quản lý hàng hóa cho container hàng xuất

– Khai báo tờ khai container hàng xuất và đối chiếu thông quan

– Khai báo tờ khai và đối chiếu thông quan container hàng nhập

Lưu ý: Sau khi áp dụng Thông tư 39/2018/TT-BTC tại cảng Tân Cảng Cát Lái, nhiều khách hàng khai báo không đúng theo quy định của cơ quan Hải quan dẫn đến nhiều trường hợp tờ khai đã đủ điều kiện qua khu vực giám sát nhưng không được phép lấy hàng mà phải làm thủ tục điều chỉnh tờ khai theo quy định của Hải quan. Đề nghị khách hàng lưu ý cập nhật chính xác các thông tin sau trên tờ khai hải quan:

–  Số container phải cập nhật chính xác và lưu ý: phải là chữ in hoa hoặc chữ số, phần tiếp đầu ngữ và phần số container phải viết liền và không khai báo ký tự đặc biệt như: dấu cách,!@$%^&*()-=/?<>.
–  Đối với hàng xuất :
   + Nếu container được xếp lên tàu tại Cát Lái thì mã địa điểm đích bảo thuế phải là 02CIS01.
   + Mã phương thức vận chuyển phải khai báo là 2 (hàng container đường biển).
–  Đối với hàng nhập:
   +  Mã địa điểm lưu kho phải là 02CIS01.
   +  Mã phương thức vận chuyển = 2 (hàng container đường biển)
–  Trường hợp khách hàng khai thiếu tờ khai so với hệ thống của Cảng, khách hàng liên hệ bộ phận Hải quan sau để quét bổ sung tờ khai:
+  HÀNG NHẬP: liên hệ Bộ phận Manifest của Hải quan
+  HÀNG XUẤT: liên hệ Bộ phận Hải quan hàng xuất  
có gì để lại comment nha

Chia sẻ

×
 • Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)