Hướng dẫn đăng ký cấp tài khoản đăng nhập hệ thống EWMS tại kho Cát Lái

Để hoàn tất quá trình nhận Account đăng nhập vào hệ thống eWMS dự kiến golive vào 13/9/2021; Bước 1: Quý khách hoàn thành mẫu đăng ký (file đính kèm) vui lòng truy cập đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/1TKFGJiZGbq-rIOFWWu3lms_GeAoDofZJmjpKsiCZcLs/viewform?edit_requested=true điền đầy đủ thông tin và đăng tải …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email