Chuyển cont hàng xuất từ cont thường sang con hàng nguy hiểm (IMO)

Ngày hôm nay ACE hãy cùng bỏ túi quy trình liên quan đến container Hạ bãi chờ xuất – Chuyển đổi từ cont thường sang cont hàng nguy hiểm (IMO).Chúng ta có tất cả 4 trường hợp khác nhau, cùng xem nhé!👇

TH1:

TH2:

TH3:

TH 4:

Để ủng hộ Ban Quản trị trong việc duy trì website, mua hosting , tên miền, bạn có thể ủng hộ cho website bằng cách đặt quảng cáo hoặc Donate cho website 01 ly cà phê khích lệ tinh thần BQT, Thanks !

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email