Chuyển cont hàng xuất từ cont thường sang con hàng nguy hiểm (IMO)

Ngày hôm nay ACE hãy cùng bỏ túi quy trình liên quan đến container Hạ bãi chờ xuất – Chuyển đổi từ cont thường sang cont hàng nguy hiểm (IMO).Chúng ta có tất cả 4 trường hợp khác nhau, cùng xem nhé!👇

TH1:

hàng nguy hiểm

TH2:

hàng nguy hiểm

TH3:

TH 4:

Chia sẻ bài viết này tới

×

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận