Chuyển cont hàng xuất từ cont thường sang con hàng nguy hiểm (IMO)

Ngày hôm nay ACE hãy cùng bỏ túi quy trình liên quan đến container Hạ bãi chờ xuất – Chuyển đổi từ cont thường sang cont hàng nguy hiểm (IMO).Chúng ta có tất cả 4 trường hợp khác nhau, cùng xem nhé!👇

TH1:

TH2:

TH3:

TH 4:

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email