Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc khai báo thông tin trên C/O mẫu AK, KV

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc khai báo thông tin trên C/O mẫu AK, KV.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ban hành kèm theo Thông tư 40/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước NK); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan Hải quan xác định hàng hóa NK là hàng hóa khai báo trên C/O.

Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan Hải quan kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa NK là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan Hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Chia sẻ bài viết này tới

×

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email

Newsletter Form (#7)