Sáng/tối:

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản form AJ (AJCEP) do văn bản có phụ lục các bạn nên tải về để xem được phụ lục

Thông tư số 37/2022/TT-BCT năm 2022 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

37/2022/TT-BCT

Thông tư

Bộ Công Thương

23/12/2022

01/03/2023

Trần Quốc Khánh

Ngày 24 tháng 8 năm 2022, Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Nhật Bản thông qua Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) chuyển đổi từ HS 2002 sang HS 2017 và sửa đổi Quy tắc thực hiện tại Quy tắc thực hiện (thuộc Phụ lục 4 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản).

Để thực hiện cam kết quốc tế về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản, ngày 23 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 37/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản, bãi bỏ Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản.

Thông tư gồm IV chương 36 Điều và 5 Phụ lục kèm theo, cụ thể:

– Chương I: Quy định chung.

– Chương II: Quy tắc xuất xứ hàng hóa.

– Chương III: Chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa.

– Phụ lục IV: Điều khoản thi hành.

Thông tư số 37/2022/TT-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Thông tư Số: 37/2022/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 23/12/2022.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận