Thông tư số 37/2022/TT-BCT năm 2022 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản

Thuộc tính văn bản

Số VB:37/2022/TT-BCT
Loại VB:Thông tư
Cơ quan:Bộ Công Thương
Ngày VB:23/12/2022
Hiệu lực:01/03/2023
Người ký:Trần Quốc Khánh
Liên quan:

Tóm tắt văn bản:

Ngày 24 tháng 8 năm 2022, Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Nhật Bản thông qua Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) chuyển đổi từ HS 2002 sang HS 2017 và sửa đổi Quy tắc thực hiện tại Quy tắc thực hiện (thuộc Phụ lục 4 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản).

Để thực hiện cam kết quốc tế về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản, ngày 23 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 37/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản, bãi bỏ Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản.

Thông tư gồm IV chương 36 Điều và 5 Phụ lục kèm theo, cụ thể:

– Chương I: Quy định chung.

– Chương II: Quy tắc xuất xứ hàng hóa.

– Chương III: Chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa.

– Phụ lục IV: Điều khoản thi hành.

Thông tư số 37/2022/TT-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.

Chia sẻ văn bản

Tải về Thông tư Số: 37/2022/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 23/12/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản form AJ (AJCEP) do văn bản có phụ lục các bạn nên tải về để xem được phụ lục

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email