Công văn 904/TCHQ-GSQL vướng mắc c/o JV 3 bên

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc—————— Số: 904/TCHQ-GSQLV/v vướng mắc C/O mẫu JV Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội. Trả …

Đọc tiếp

Công văn 10248/TCHQ-GSQL về mẫu c/o form Ạ sửa đổi

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 10248/TCHQ-GSQLV/v C/O mẫu AJ sửa đổi Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố …

Đọc tiếp

Nghị định số 160/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018 – 2023

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 160/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email