Shipper trên Bill khác Exporter trên CO form E

Lô hàng của chúng tôi có CO form E nhưng Shipper trên Bill khác Exporter trên CO (ô số 1). Vậy CO này có vấn đề gì hay không?

Đây là câu hỏi khá nhiều doanh nghiệp thắc mắc. Vậy CO được hay không được chấp nhận?

Về vấn đề này, cục hải quan Hồ Chí Minh có công văn số 3361/HQHCM-GSQL giải thích.

Người gửi hàng trên BL tức “Shipper” không nhất thiết phải là nhà xuất khẩu. Do đó, trường hợp Shipper trên Bill không phải là Exporter trên CO không phải là căn cứ từ chối C/O.

Shipper trên Bill khác Exporter trên CO form E
Shipper trên Bill khác Exporter trên CO form E

Đồng thời, tại công văn số 1610/XNK-XXHH của Bộ Công Thương có giải thích thêm về vấn đề này. Shipper trên Bill không phải là Exporter trên CO không phải là căn cứ từ chối C/O.

Shipper trên Bill khác Exporter trên CO form E
Shipper trên Bill khác Exporter trên CO form E

có gì update thêm sau

Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận