Phân tích phân loại dung dịch hóa chất có chứa antimony pentoxide và các chất hữu cơ khác, dùng làm chất thụ động hóa kim loại

Thuộc tính văn bản

Số VB:4949/TB-TCHQ
Loại VB:Thông báo
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:01/06/2015
Hiệu lực:01/06/2015
Người ký:Nguyễn Dương Thái
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Thông báo Số: 4949/TB-TCHQ do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 01/06/2015.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


            Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

           Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

           Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

          Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK – Chi nhánh TP. Đà Nẵng tại thông báo số 96/TB-PTPL ngày 13/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1: Chất thụ động hóa Niken EC9000A, hãng sản xuất Nalco, 1.360 kg/thùng, hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Năng Lượng; ĐC: Số 166 phố Tôn Đức Thăng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội; MST: 0102865330.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10037264290/A11 ngày 20/4/2015 tại Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng – Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dung dịch hóa chất có chứa antimony pentoxide và các chất hữu cơ khác, dùng làm chất thụ động hóa kim loại.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch hóa chất có chứa antimony pentoxide và các chất hữu cơ khác, dùng làm chất thụ động hóa kim loại thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”; mã số 3824.90.99 – – – Loại khác  tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email