Công văn 553/TCHQ-TXNK v/v phân loại đối với vải dệt thoi đã được thấm tẩm RFL

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

553/TCHQ-TXNK

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

02/02/2021

Đã biết

Đào Thu Hương

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 553/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại đối với vải dệt thoi đã được thấm tẩm RFL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________ 
Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1517568 ngày 23/6/2020 của Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị xem xét lại Thông báo kết quả phân loại số 3396/TB-TCHQ ngày 26/5/2020 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì:

Chú giải phân nhóm 1, điểm (f) Phần XI:

“(f) Vải dệt thoi đã nhuộm

Là loại vải dệt thoi:

(i) đã được nhuộm đồng đều một màu trừ màu trắng (trừ một số trường hợp có yêu cầu khác) hoặc được xử lý bằng sự hoàn thiện màu trừ màu trắng (trừ một số trường hợp có yêu cầu khác), ở dạng mảnh; hoặc

(ii) dệt từ sợi được nhuộm đồng đều một màu. ”

Chú giải 4 Chương 40 :

“4. Theo Chú giải 1 của Chương này và nhóm 40.02, khái niệm “cao su tổng hợp ” áp dụng đối với:

(a) Các chất tổng hợp chưa no mà chúng có thể chuyển đổi một chiều bằng quá trình lưu hóa với lưu huỳnh thành loại không phải nhiệt dẻo (non- thermoplastic), khi ở khoảng nhiệt độ từ 18oC và 29oC, sẽ không đứt dù cho kéo dãn đến ba lần chiều dài ban đầu của chúng, và sau khi bị kéo giãn tới 2 lần chiều dài ban đầu trong vòng 5 phút, nó sẽ co lại không lớn hơn 1,5 lần chiều dài ban đầu. Theo mục đích của phương pháp thử này, các chất cần thiết để tạo liên kết ngang, như các chất xúc tác hoặc các chất kích hoạt lưu hoá, có thể được thêm vào; sự có mặt của các chất theo quy định của Chú giải 5(B)(ii) và (iii) cũng được chấp nhận. Tuy nhiên, sự có mặt của bất kỳ một chất nào không cần thiết để tạo liên kết ngang, như chất độn, chất hoá dẻo và chất trương nở, là không được chấp nhận;

(b) Chất dẻo có chứa lưu huỳnh (TM); và

(c) Cao su tự nhiên đã biến đổi do ghép hoặc pha trộn với plastic, cao su tự nhiên đã khử trùng hợp, hỗn hợp của các chất tổng hợp chưa no với các polyme cao phân tử tổng hợp no với điều kiện là tất cả các sản phẩm kể trên đáp ứng các yêu cầu về lưu hoá, kéo dãn và phục hồi như đã nêu ở mục (a) trên.”

Theo kết quả phân tích số 585/TB-KĐ1 ngày 31/12/2019 của Chi cục Kiểm định hải quan 1 – Cục Kiểm định Hải quan thì mặt hàng của Công ty là vải dệt thoi (kiểu dệt vân điểm) dệt từ sợi đơn (100% sợi multifilament polyamide) đã được thấm tẩm RFL, lớp thấm tẩm không nhìn thấy được bằng mắt thường, độ bền tương đối của sợi dệt 55,84cN/Tex, trọng lượng 197,36g/m2, có màu nâu, dạng cuộn, khổ > 1m.

Theo tra cứu, hợp chất RFL là một chất kết dính đi từ hợp chất cao phân tử, được xử lý như công đoạn hoàn tất tạo chức năng tăng tính bám dính với cao su cho loại vải dùng sản xuất lốp xe cao su hoặc băng tải cao su, có mang màu (nâu đỏ).

Tham khảo ý kiến phân loại hải quan Mỹ (HQ 966535 ngày 6/11/2003), tại phòng thí nghiệm của Hải quan Mỹ đã chứng minh hợp chất RFL không phải là “cao su tổng hợp” (theo quy định tại Chú giải 4 Chương 40 nêu trên), do đó vải được xử lý bằng RFL không được phân loại vào nhóm 59.06.

Vải sau xử lý hoàn tất, RFL thấm tẩm vào sợi làm thay đổi màu sắc sợi dệt vải ban đầu (khi chưa xử lý hoàn tất), trường hợp mắt thường không nhìn thấy lớp thấm tẩm trên vải mà chỉ thấy mang màu nâu đỏ (không phải màu trắng) do đó thỏa mãn định nghĩa về vải nhuộm màu tại chú giải phân nhóm 1 (f) Phần XI nêu trên. Vì vậy, hàng hóa phù hợp phân loại mã số 5407.42.00.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng;
– Cục Kiểm định hải quan;
– Lưu: VT, TXNK (03bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 553/TCHQ-TXNK v/v phân loại đối với vải dệt thoi đã được thấm tẩm RFL

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)