Miễn thuế linh kiện nhập khẩu sản xuất máy thở phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Để thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thuộc Danh mục linh kiện NK để sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 được quy định tại Quyết định 2138/QĐ-BTC ngày 18/12/2020 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn cụ thể để các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai áp dụng vào thực tế.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện triển khai làm thủ tục cho hàng hoá được miễn thuế NK bao gồm các linh kiện NK để sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 nêu tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 2138/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong đó, hồ sơ, thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 2138/QĐ-BTC thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Trường hợp DN không sử dụng linh kiện NK để sản xuất máy thở hoặc nhượng bán cho DN khác thì phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ các loại thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2013/NĐ-CP.

Trường hợp DN không kê khai tờ khai mới, nộp đủ các loại thuế trước khi thay đổi mục đích sử dụng thì sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Tại chỉ tiêu mã miễn/giảm/không chịu thuế NK trên tờ khai NK, cơ quan Hải quan hướng dẫn DN khai báo theo mã XN502 – Miễn thuế NK HH phòng dịch nCoV.

Đối với các tờ khai NK phát sinh từ ngày 11/11/2020 đến ngày 25/12/2020, DN đã khai báo loại hình tờ khai theo các mã không phù hợp với hướng dẫn tại công văn này thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ để đảm bảo miễn thuế NK quy định tại Quyết định 2138/QĐ-BTC.

Về chế độ báo cáo, DN NK các mặt hàng được miễn thuế theo Danh mục ban hành kèm Quyết định 2138/QĐ-BTC phải báo cáo với cơ quan Hải quan nơi NK tình hình sử dụng hàng NK miễn thuế, theomẫu số 01/BCMT. Thời hạn báo cáo, chậm nhất 60 ngày kể từ ngày có văn bản của cấp có thẩm quyền công bố hết dịch. Trường hợp quá 60 ngày kể từ ngày có văn bản công bố hết dịch mà DN không báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa, cơ quan Hải quan lập kế hoạch kiểm tra sau thông quan và xử phạt theo quy định.

linh kiện nhập khẩu

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo số lượng hàng hóa NK miễn thuế, số tiền thuế NK được miễn theo mẫu số 02/BCMT vào ngày 10 hàng tháng, báo cáo số lượng hàng hóa NK miễn thuế tồn kho theo mẫu số 03/BCMT chậm nhất 65 ngày sau khi cấp có thẩm quyền công bố hết dịch về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan).

Đồng thời, Cục Kiểm tra sau thông quan tiến hành rà soát các mặt hàng thuộc Danh mục các mặt hàng được miễn thuế NK phục vụ phòng, chống dịch ban hành kèm theo Quyết định 2138/QĐ-BTC và căn cứ báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế theo mẫu số 01/BCMT, báo cáo tình hình miễn thuế NK theo mẫu số 02/BCMT để tiến hành kiểm tra sau thông quan hoặc chỉ đạo các chi cục kiểm tra sau thông quan thuộc các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp theo hướng dẫn tại công văn này và các trường hợp khác khi có dấu hiệu nghi vấn hoặc có số lượng hàng hóa NK tăng bất thường.

Thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2020, ngày 18/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định 2138/QĐ-BTC ban hành Danh mục linh kiện NK để sản xuất máy thở được miễn thuế NK phục vụ phòng, chống dịch Covid- 19.

Theo đó, tại Điều 2 Quyết định 2138/QĐ-BTC quy định: “Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chi đạo, hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phòng, chống dịch bệnh kịp thời. Cơ quan Hải quan làm thủ tục miễn thuế NK trong thông quan đối với hàng hoá tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đảm bảo việc NK đúng mục đích miễn thuế NK. Trường hợp hàng hoá NK sử dụng không đúng mục đích miễn thuế NK thì xử lý theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính và pháp luật về quản lý thuế”.

Theo Quyết định 2138/QĐ-BTC các linh kiện NK để sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 được miễn thuế gồm 9 mặt hàng. Cụ thể: Quạt tản nhiệt với công suất không quá 125kW, có lưới bảo vệ, dùng cho máy thở có mã HS 8414.59.41; Van điện tử, nhiều cửa thông khí, bằng kim loại, dùng cho máy thở có mã HS 8481.80.79; Bộ motor/ động cơ, một chiều, công suất trên 37,5W và không quá 750W, dùng trong máy thở có mã HS 8501.31.40; Màn hình, là mô đun màn hình LCD hiển thị thông số, loại đa sắc, dùng cho máy thở có mã HS 8528.59.10; Còi báo điện áp là còi cảnh báo âm thanh, dùng có máy thở có mã HS 8531.80.10; Cầu chì nhiệt, dòng điện dưới 16A, dùng cho máy thở có mã HS 8536.10.12; Phích cắm, dòng điện dưới 16A, dùng cho máy thở có mã HS 8536.69.92; Dây cáp điện đã gắn đầu nối điện, cách điện bằng plastic, đường kính lõi không quá 5mm, dùng cho máy thở có mã HS 8544.42.94 và Dây cáp chuyển dữ liệu có cổng USB, dùng cho máy thở có mã HS 8544.42.99.

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

1 bình luận về “Miễn thuế linh kiện nhập khẩu sản xuất máy thở phục vụ phòng chống dịch Covid-19”

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email