Hướng dẫn khai báo sửa, hủy danh mục định mức

Để khai báo sửa đổi, hủy bỏ danh mục nguyên liệu, sản phẩm hoặc định mức đã duyệt trên phần mềm ECUS5VNACCS, doanh nghiệp tiến hành theo các bước hướng dẫn sau.

1. Đối với loại hình sản xuất xuất khẩu:

Bạn vào menu Loại hình / Sản xuất xuất khẩu sau đó chọn mục Khai báo sửa, hủy danh mục, định mức:

Màn hình chức năng hiện ra như sau:

Bạn tiến hành chọn loại khai báo là Sửa hay Hủy và chọn loại danh mục (1).

Sau đó nhấn nút Chọn hàng… (2) để chọn các mã hàng cần sửa, hủy.

chọn chữ ký số và nhập vào mã pin

Bạn tiếp tục nhấn lấy phản hồi đến khi nhận được số tiếp nhận trả về từ cơ quan Hải quan là việc khai báo đã hoàn tất.

2. Đối với loại hình Gia công.

Đối với loại hình Gia công, nếu có thay đổi, bổ sung danh mục Nguyên phụ liệu, Sản phẩm, Thiết bị, Hàng mẫu thì doanh nghiệp sử dụng chức năng khai báo Phụ kiện.

Để khai báo sửa, hủy định mức, bạn vào menu Loại hình / Gia công sau đó chọn mục Khai báo sửa, hủy định mức

Phần mềm yêu cầu bạn chọn hợp đồng có định mức cần khai báo sửa, hủy:

Bạn tiến hành chọn và khai báo sửa giống như đối với loại hình sản xuất xuất khẩu đã hướng dẫn ở trên.

3. Đối với loại hình Chế xuất.

Đối với loại hình chế xuất, để sửa, hủy danh mục, định mức bạn vào menu Loại hình / Chế xuất sau đó chọn mục Khai báo sửa, hủy danh mục, định mức

Giao diện chức năng hiện ra như sau:

Bạn tiến hành chọn và khai báo như đối với phần hướng dẫn loại hình sản xuất xuất khẩu ở trên.

Chia sẻ

×
 • Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)