Hải quan Đồng Nai riển khai Hệ thống quản lý HQ tự động các Kho ngoại quan của CCHQ Nhơn Trạch, Long Thành, Long Bình Tân, Biên Hòa từ ngày 29/11/2018

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 285/TB-HQĐNa
Loại VB: Thông báo
Cơ quan: Hải quan Đồng Nai
Ngày VB: 27/11/2018
Ngày HL: 27/11/2018
Người ký: Nguyễn Dương Hoài
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 285/TB-HQĐNa do Hải quan Đồng Nai ban hành ngày 27/11/2018.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

Triển khai Hệ thống quản lý HQ tự động các Kho ngoại quan của CCHQ Nhơn Trạch, Long Thành, Long Bình Tân, Biên Hòa từ ngày 29/11/2018.

chi tiết đình kèm theo công văn là danh sách mã cảng, kho bãi, địa điểm lưu kho , chi cục hải quan….Các bạn vui lòng tải về ở link bên trên để xem chi tiết

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email