Công văn 955/TCHQ-TXNK năm 2023 về việc xác định trị giá hải quan

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

955/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

07/03/2023

07/03/2023

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 955/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá hi quan
Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại Song Hằng.
(Đ/c: 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 002-23/SH-CV ngày 20/02/2023 của Công ty TNHH TM Song Hằng vướng mắc về việc xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

– Căn cứ quy định tại Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá kê khai để xác định dấu hiệu nghi vấn và thực hiện tham vấn. Các mức giá tham chiếu tại các danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá (theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính), không phải là giá tối thiểu như Doanh nghiệp đề cập, là một trong những tiêu chuẩn để cơ quan hải quan quyết định việc kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan. Đối với các tờ khai hải quan được cơ quan hải quan lựa chọn tham vấn trị giá hải quan thì khi tiến hành thủ tục tham vấn người khai hải quan có nhiệm vụ xuất trình hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan để chứng minh tính xác thực của trị giá do doanh nghiệp kê khai. Trường hợp có đủ cơ sở bác bỏ trị giá kê khai thì cơ quan hải quan bác bỏ trị giá kê khai và xác định lại trị giá hải quan. Trường hợp không đủ cơ sở bác bỏ thì cơ quan hải quan chấp nhận trị giá kê khai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM Song Hằng được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh(để t/h);
– Lưu: VT, TXNK (Trang – 3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng

Tóm tắt đang được cập nhật , bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 955/TCHQ-TXNK năm 2023 về việc xác định trị giá hải quan

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.