Công văn 6731/TCHQ-TXNK Vv  thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

6731/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

29/12/2023

Đã biết

Hoàng Việt Cường

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6731/TCHQ-TXNK
V/v thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 18/12/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, nhiên liệu bay có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện:

1. Áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo đúng Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 (Sao gửi kèm).

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (BTC) (để biết);
– Lưu: VT, TXNK-M.Linh (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Tóm tắt cho văn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 6731/TCHQ-TXNK Vv  thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email