Công văn 5925/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc C/O form AI

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5925/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

20170908

08/09/2017

Vũ Ngọc Anh

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5925/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu AI
Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến một số trường hợp C/O mẫu AI mà thể thức không đúng quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010, trên cơ sở công hàm /T-14/ASEAN/2016-17/80 của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Ấn Độ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với các C/O mẫu AI được cấp trước ngày 01/10/2017: cơ quan hải quan xem xét chấp nhận các C/O mẫu AI được cấp có thể thức như sau:

Nội dungMẫu C/O mẫu AI theo cam kết Hiệp địnhC/O mẫu AI do cơ quan cấp đang cấp
Nội dung trong ô Số tham chiếu (Reference No.)See Notes OverleafSee Instructions Overleaf
Tiêu đề trang mặt sau sau C/OOVERLEAF NOTESInstruction for Completing Certificate of Origin

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Đối với các C/O được cấp kể từ ngày 01/10/2017: C/O phải được cấp theo đúng quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010. Các trường hợp C/O mẫu AI cấp sai thể thức quy định sẽ không được cơ quan hải quan chấp nhận.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 5925/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc C/O form AI

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.