Công văn 5551/TCHQ-PC năm 2023 V/v vướng mắc xử phạt hành vi khai sai đối với hàng nhập khẩu loại hình gia công

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5551/TCHQ-PC

Công văn

Văn bản Hải Quan

27/10/2023

27/10/2023

Trần Việt Hưng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5551/TCHQ-PC
V/v vướng. mắc xử phạt hành vi
khai sai đối với hàng nhập
khẩu loại hình gia công
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời Công văn số 3415/HQQN-CBL&XLVP ngày 06/10/2023 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về vướng mắc liên quan đến áp dụng điều, khoản xử phạt hành vi khai sai về lượng, chủng loại, trị giá đối với hàng nhập khẩu loại hình
nhập gia công miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 3 Điều 31 Nghị, định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chí tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuê nhập khẩu (được sửa đỏi, bổ sung
tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ), Điều 8 Nghị định sô 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đối chiều với hồ sơ vụ việc cụ thể, trường hợp xác định doanh nghiệp khai sai về lượng (tang vật có trị giá trên 10.000.000 đồng), chủng loại, trị giá hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế trước khi cơ quan hải quan xem xét thực hiện miễn thuế thì căn cứ quy định trên để xác định hành vi vi phạm và xử lý theo thẩm quyền.

Tông cục Hải quan thông báo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./..


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, PC (2b).
TL. TỔTNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNGTrần Việt Hưng

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 5551/TCHQ-PC năm 2023 V/v vướng mắc xử phạt hành vi khai sai đối với hàng nhập khẩu loại hình gia công

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email