Công văn 52/HQTPHCM-GSQL năm 2024 V/v hướng dẫn vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu E

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

52/HQTPHCM-GSQL

Công văn

Hải quan HCM

09/01/2024

09/01/2024

Vương Tuấn Nam

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 52/HQTPHCM-GSQL
V/v hướng dẫn vướng mắc chứng từ
chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu E
Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Công ty cô phần giao nhận và vận chuyển Indo Trần
Địa chỉ: Số 52 — 54— 56 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
Thành phó Hồ Chí Minh

Phúc đáp Công văn số 11/2023-ITL ngày 19/12/2023 của Công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển Indo Trần về việc vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu E, Cục Hải quan Thành phó Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

  1. Về việc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan:

Căn cứ Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Căn cứ khoản 4 Điều 15 Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về từ chói chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa như sau:

“a) Quá trình kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này nếu cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa không hợp lệ hoặc người xuất khẩu, người sản xuất không phối hợp kiểm tra xác mình xuất xứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 21 Thông tư này thì từ chối và xử lý như sau:

  • Đối với hàng hóa quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư này: hàng hóa nhập khẩu phải áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi hoặc thuế suất thông thường và được thông quan theo quy định; ”

Đề nghị Quý Công ty đối chiếu quy định tại khoản 4 Điều 15 Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính với Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ để xác định có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan hay không.

2. Việc bỗ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định tại Điều 12 Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu và đối chiếu với các quy định nêu trên. Trường hợp phát sinh vướng mắc khi làm thủ tục hải quan, Quý Công ty liên hệ trực tiếp Chỉ cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Hải quan Thành phó Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được biết/


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để báo cáo);
– Các phó Cục trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, Trang (3b).
TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
Vương Tuấn Nam

Tóm tắt cho văn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 52/HQTPHCM-GSQL năm 2024 V/v hướng dẫn vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu E

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email