Công văn 4350/TCHQ -GSQL năm 2023 V/v thời hạn hiệu lực thủ tục nhập khẩu tại chổ

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4350/TCHQ -GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

18/08/2023

18/08/2023

Nguyễn Bắc Hải

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4350/TCHQ -GSQL
V/v thời hạn hiệu lực thủ tục NKTC
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 1284/HQBD-GSQL của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc liên quan đến xác định thời hạn hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: :

  • Điểm g khoản 2 Điều 10 và điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. ngày 01/9/2016 (được sửa đôi bô sung tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định sô 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021) của Chính phủ quy định: cơ sở đề miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu được sử dụng để gia công, sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu tại chỗ “nếu người xuất khẩu tại chỗ thông báo cho cơ quan hải quan thông tin về tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khâu tại chô tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khâu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ”. Theo đó, thời hạn 15 ngày là thời hạn người xuất khẩu tại chỗ thông báo cho cơ quan hải quan thông tin về việc hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ để được xem xét miễn thuế
    nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu sản phẩm xuất khẩu tại chỗ,
  • Khoản 4 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính quy định: ” Trong thời hạn 15 ngày làm việc kê từ
    ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan
    . ” Theo quy định này thì thời hạn người nhập khẩu tại chỗ phải hoànthành thủ tục hải quan là “15 ngày làm việc”.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ quy định nêu trên và nội dung xem xét về cơ sở miễn thuế hay thời hạn làm thủ tục hải quan để áp dụng quy định phù hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết/


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục thuế XNK;
– Vụ pháp chế;
– Lưu: VT, GSQL (2b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Bắc Hải

Đang được cập nhật, vui lòng xem sau…

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 4350/TCHQ -GSQL năm 2023 V/v thời hạn hiệu lực thủ tục nhập khẩu tại chổ

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email