Công văn 4325/TCHQ-PC V/v vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4325/TCHQ-PC

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

08/09/2021

Đã biết

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4325/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính
Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời Công văn số 1976/HQQN-TCCB&TTr ngày 21/6/2021, công văn số 2815/HQQN-TCCB&TTr ngày 26/08/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát lại toàn bộ quy trình, căn cứ giải quyết việc cấp danh mục ưu đãi đầu tư, làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra, theo dõi, báo cáo, quyết toán tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo danh mục miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan trong từng thời kỳ cụ thể đối với lô hàng nhập khẩu theo tờ khai số 10650/NK/KD ngày 02/12/2005 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Báo cáo Tổng cục kết quả thực hiện. 

2. Về việc xử lý vi phạm đối với Công ty: hiện nay Tổng cục đang xem xét thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các quyết định của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh theo đơn khiếu nại của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, PC (2b).  
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGMai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4325/TCHQ-PC V/v vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)