Công văn 4267/TCHQ-TXNK ngày 01/09/2021 Vv Ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4267/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

01/09/2021

Đã biết

Lưu Mạnh Tưởng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
__________
Số: 4267/TCHQ-TXNK
V/v Ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 17/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT quy định về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được (có hiệu lực từ ngày 02/10/2021), thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để thống nhất thực hiện chính sách thuế khi văn bản pháp luật có thay đổi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Kể từ ngày 02/10/2021, căn cứ để xác định hàng hóa thuộc danh mục trong nước đã sản xuất được làm cơ sở áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do đó, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT nêu trên, quán triệt đến các cán bộ công chức thực hiện thủ tục tại đơn vị đồng thời tuyên truyền, phổ biến, niêm yết công khai Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT tại trụ sở cơ quan hải quan để cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định (có sao gửi kèm theo).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên; – TT. Vũ Thị Mai (Để báo cáo);
– Cục GSQL, Cục KTSTQ, Vụ thanh tra, Cục điều tra chống buôn lậu (để biết);
– Phó TCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c)
– Lưu: VT, TXNK-CST (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4267/TCHQ-TXNK ngày 01/09/2021 Vv Ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)