Công văn 4164/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK của Dell

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4164/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

25/08/2021

Đã biết

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______

Số: 4164/TCHQ-GSQL
V/v Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK của Dell
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       _______________ 

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Tập đoàn Dell Technologies.

Để xử lý kiến nghị cho phép hàng hóa xuất nhập khẩu của Tập đoàn Dell và các đối tác tại Việt Nam được thực hiện thủ tục thông quan 24/7 theo luồng xanh và được thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính mà không phải gửi yêu cầu đến cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Đối với 02 đối tác của Tập đoàn Dell tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, công nhận là doanh nghiệp ưu tiên có các đối tác này. Theo đó, nếu 02 đối tác này được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên thì thủ tục hải quan sẽ được thực hiện theo Điều 43 Luật Hải quan, khi làm thủ tục hải quan sẽ được miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật. 

2. Trong trường hợp không phải là doanh nghiệp ưu tiên thì việc kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan hiện đang thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan cũng là cơ sở để cơ quan hải quan xem xét miễn kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan (luồng xanh). 

3. Đối với nội dung kiến nghị thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính, Tổng cục Hải quan đồng ý với kiến nghị của Tập đoàn Dell về việc cho phép các đối tác sản xuất của Tập đoàn Dell tại Việt Nam là Công ty TNHH Compal và Công ty TNHH Wiston Infocomm được thực hiện thủ tục hải quan 24/7 đối với hàng hóa phục vụ sản xuất cho Dell.

Giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nam Ninh xây dựng phương án, bố trí nguồn lực để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ dự án của Tập đoàn Dell.

Tổng cục Hải quan trả lời Tập đoàn Dell Technologies được biết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải Quan TP Hà Nội, Cục Hải Quan
TP Hà Nam Ninh (để thực hiện)
– Lưu: VT,GSQL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


      Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4164/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK của Dell

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.