Công văn 4164/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK của Dell

Thuộc tính văn bản

Số VB:4164/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:25/08/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4164/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 25/08/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______

Số: 4164/TCHQ-GSQL
V/v Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK của Dell
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       _______________ 

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Tập đoàn Dell Technologies.

Để xử lý kiến nghị cho phép hàng hóa xuất nhập khẩu của Tập đoàn Dell và các đối tác tại Việt Nam được thực hiện thủ tục thông quan 24/7 theo luồng xanh và được thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính mà không phải gửi yêu cầu đến cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Đối với 02 đối tác của Tập đoàn Dell tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, công nhận là doanh nghiệp ưu tiên có các đối tác này. Theo đó, nếu 02 đối tác này được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên thì thủ tục hải quan sẽ được thực hiện theo Điều 43 Luật Hải quan, khi làm thủ tục hải quan sẽ được miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật. 

2. Trong trường hợp không phải là doanh nghiệp ưu tiên thì việc kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan hiện đang thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan cũng là cơ sở để cơ quan hải quan xem xét miễn kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan (luồng xanh). 

3. Đối với nội dung kiến nghị thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính, Tổng cục Hải quan đồng ý với kiến nghị của Tập đoàn Dell về việc cho phép các đối tác sản xuất của Tập đoàn Dell tại Việt Nam là Công ty TNHH Compal và Công ty TNHH Wiston Infocomm được thực hiện thủ tục hải quan 24/7 đối với hàng hóa phục vụ sản xuất cho Dell.

Giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nam Ninh xây dựng phương án, bố trí nguồn lực để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ dự án của Tập đoàn Dell.

Tổng cục Hải quan trả lời Tập đoàn Dell Technologies được biết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải Quan TP Hà Nội, Cục Hải Quan
TP Hà Nam Ninh (để thực hiện)
– Lưu: VT,GSQL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


      Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email