Công văn 4059/TCHQ-GSQL năm 2021, TCHQ chấp thuận bản scan c/o mẫu KV và form AK.

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 4059/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 17/08/2021
Ngày HL: Đã Biết
Người ký: Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 4059/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 17/08/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

Tin vui: bản scan c/o form AK VK đã được TCHQ chấp nhận. Công văn 4059/TCHQ-GSQL, 17/08/2021, TCHQ chấp thuận bản scan c/o mẫu KV và form AK.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản 4059/TCHQ-GSQL chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố chấp nhận bản scan hoặc bản chụp C/O mẫu KV, AK do Hàn Quốc phát hành được doanh nghiệp (DN) nộp theo hình thức đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và không yêu cầu DN nộp bản giấy C/O mẫu KV, AK.
Tổng cục Hải quan cũng lưu ý, để đảm bảo chặt chẽ trong kiểm soát, công chức hải quan kiểm tra tính hợp lệ của C/O mẫu KV, AK trên trang thông tin điện tử của Hàn Quốc (www.customs.go.kr/co.html) để áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt theo quy định và in một bản C/O để lưu hồ sơ hải quan.Việc ban hành văn bản nêu trên của Tổng cục Hải quan căn cứ theo quy định tại Điều 4, Thông tư 47/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và đề nghị áp dụng các biện pháp tạo thuận lợi thương mại trong giai đoạn dịch Covid-19 của Hải quan Hàn Quốc gửi Tổng cục Hải quan./.

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email