Công văn 39/TCHQ-GSQL năm 2023 vv tái xuất nguyên liệu nhập khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5772/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

30/12/2022

30/12/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 39/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất nguyên liệu nhập khẩu
Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp về việc thanh lý nguyên vật liệu bằng hình thức tái xuất cho khách hàng ở nước ngoài. Để đảm bảo thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều I Nghị định sô 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ) và khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính) trường hợp doanh nghiệp thanh lý nguyên vật liệu nhập khẩu bằng hình thức xuất bán cho khách hàng ở nước ngoài thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng (đăng ký tờ khai theo mã loại hình A42), mà thực hiện thủ tục hải quan tái xuất nguyên vật liệu theo quy định.

Về mã loại hình tờ khai xuất khâu trong trường hợp này sử dụng mã loại hình B13 — xuất khẩu hàng đã nhập khâu; điều kiện là hàng hóa chưa qua quá trình gia công, chế biến tại Việt Nam.

Giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hoá theo mã loại hình B13 thực hiện kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa đề xác định hàng hoá chưa qua quá trình gia công, chế biên để thực hiện thủ tục không thu thuế theo quy định. Trường hợp không có cơ sở để xác định hàng hoá tái xuất theo mã loại hình B13 có nguồn gốc từ nhập khẩu hoặc hàng hóa đã qua quá trình gia công, chế biến tại Việt Nam thì áp dụng chính sách thuế theo quy định và chuyển kiểm tra sau thông quan để làm rõ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn Vị biết, thực Hiện ./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (03b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

trường hợp doanh nghiệp thanh lý nguyên vật liệu nhập khẩu bằng hình thức xuất bán cho khách hàng ở nước ngoài thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng (đăng ký tờ khai theo mã loại hình A42), mà thực hiện thủ tục hải quan tái xuất nguyên vật liệu theo quy định.

Về mã loại hình tờ khai xuất khâu trong trường hợp này sử dụng mã loại hình B13 — xuất khẩu hàng đã nhập khâu; điều kiện là hàng hóa chưa qua quá trình gia công, chế biến tại Việt Nam.

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 39/TCHQ-GSQL năm 2023 vv tái xuất nguyên liệu nhập khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email