Công văn 39/TCHQ-GSQL năm 2023 vv tái xuất nguyên liệu nhập khẩu

Thuộc tính văn bản

Số VB:5772/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:30/12/2022
Hiệu lực:30/12/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản:

trường hợp doanh nghiệp thanh lý nguyên vật liệu nhập khẩu bằng hình thức xuất bán cho khách hàng ở nước ngoài thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng (đăng ký tờ khai theo mã loại hình A42), mà thực hiện thủ tục hải quan tái xuất nguyên vật liệu theo quy định.

Về mã loại hình tờ khai xuất khâu trong trường hợp này sử dụng mã loại hình B13 — xuất khẩu hàng đã nhập khâu; điều kiện là hàng hóa chưa qua quá trình gia công, chế biến tại Việt Nam.

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 5772/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 30/12/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 39/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất nguyên liệu nhập khẩu
Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp về việc thanh lý nguyên vật liệu bằng hình thức tái xuất cho khách hàng ở nước ngoài. Để đảm bảo thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều I Nghị định sô 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ) và khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính) trường hợp doanh nghiệp thanh lý nguyên vật liệu nhập khẩu bằng hình thức xuất bán cho khách hàng ở nước ngoài thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng (đăng ký tờ khai theo mã loại hình A42), mà thực hiện thủ tục hải quan tái xuất nguyên vật liệu theo quy định.

Về mã loại hình tờ khai xuất khâu trong trường hợp này sử dụng mã loại hình B13 — xuất khẩu hàng đã nhập khâu; điều kiện là hàng hóa chưa qua quá trình gia công, chế biến tại Việt Nam.

Giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hoá theo mã loại hình B13 thực hiện kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa đề xác định hàng hoá chưa qua quá trình gia công, chế biên để thực hiện thủ tục không thu thuế theo quy định. Trường hợp không có cơ sở để xác định hàng hoá tái xuất theo mã loại hình B13 có nguồn gốc từ nhập khẩu hoặc hàng hóa đã qua quá trình gia công, chế biến tại Việt Nam thì áp dụng chính sách thuế theo quy định và chuyển kiểm tra sau thông quan để làm rõ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn Vị biết, thực Hiện ./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (03b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email