Công văn 3892/TXNK-TGHQ năm 2023 V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3892/TXNK-TGHQ

Công văn

Văn bản Hải Quan

12/05/2023

12/05/2023

Đào Thu Hương

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3892/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 885/HQTPHCM-TXNK ngày 10/4/2022 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc về xác định trị giá hải quan đối với phương tiện vận chuyển là xe tải của Công ty TNHH Du lịch vận tải Dũng Thanh. Về vấn đề này, tiếp theo công văn số 9130/TXNK-TGHQ ngày 27/10/2022, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Căn cứ Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, hàng hóa tạm xuất theo hợp đồng cho thuê, mượn tài sản, sau đó sẽ tái nhập thì người khai hải quan kê khai hải quan theo quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất – tái nhập.

Căn cứ Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC thì hàng hóa tạm xuất – tái nhập không thông qua hợp đồng cho thuê thì được gọi là hàng hóa TX-TN không theo giao dịch mua bán, do đó không có hóa đơn mua bán thương mại. Người khai hải quan tự xác định trị giá hải quan và kê khai với cơ quan hải quan. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá do người khai hải quan kê khai là không đúng thì cơ quan hải quan xác định đúng trị giá hải quan của hàng hóa.

Theo đó, tại tờ khai hải quan tạm xuất, người khai hải quan xác định và kê khai trị giá hải quan theo giá trị của hàng hóa tại thời điểm tạm xuất. Nếu là hàng hóa mới, chưa qua sử dụng thì trị giá hải quan được xác định trên cơ sở nguyên giá của hàng hóa và các chi phí để đưa hàng hóa đến cửa khẩu xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa tạm xuất vào doanh nghiệp chế xuất thì cửa khẩu xuất khẩu được hiểu là cổng khu chế xuất hoặc cổng doanh nghiệp chế xuất. Nếu hàng hóa tạm xuất là hàng đã qua sử dụng thì xác định trị giá hải quan trên cơ sở giá trị còn lại của hàng hóa tại thời điểm tạm xuất.

Tại tờ khai hải quan tái nhập, người khai hải quan xác định và kê khai trị giá hải quan theo giá trị còn lại của hàng hóa tại thời điểm tái nhập.

Khi thực hiện các thủ tục tạm xuất và tái nhập hàng hóa đã tạm xuất, cơ quan hải quan đề nghị doanh nghiệp xuất trình các tài liệu, chứng từ kế toán để thực hiện kiểm tra việc xác định trị giá hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào hồ sơ thực tế hàng hóa để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai và xác định trị giá hải quan theo quy định nêu trên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TGHQ (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Thông tư 60/2019/TT-BTC; Thông tư 39/2018/TT-BTC; Thông tư 39/2015/TT-BTC ; Nghị định 08/2015/NĐ-CP

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 3892/TXNK-TGHQ năm 2023 V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)