Công văn 3502/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v phân loại mặt hàng Thảm tập yoga bằng plastic

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3502/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

24/08/2022

Đã biết

Đào Thu Hương

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3502/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mt hàng Thảm tập yoga bng plastic
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua kiểm tra trên hệ thống, Tổng cục Hải quan nhận thấy việc phân loại mặt hàng Tấm thảm tập yoga bằng plastic tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn chưa thống nhất. Để đảm bảo thống nhất phân loại mặt hàng trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Mặt hàng là “Tấm thảm tập yoga cá nhân làm từ plastic, được gia cố ở giữa bằng vải không dệt, dạng tấm có 4 góc góc vuông hoặc bo tròn bốn góc, một mặt in hình trang trí, một mặt được tạo gân (các đường gân chạy ngang bề mặt) chống trượt” thuộc nhóm 39.26 “Các sn phm khác bng plastic và các sản phẩm bằng vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14, phân nhóm 3926.90 “- Loại khác:, phân nhóm “- – Loại khác:, mã số 3926.90.99 – – – Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Cục Kiểm định HQ (để thực hiện);
– Lưu: VT, TXNK, PL-Uyên (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3502/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v phân loại mặt hàng Thảm tập yoga bằng plastic

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.