Công văn 3395/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3395/TCHQ-TXNK

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

06/07/2021

Đã biết

Lưu Mạnh Tưởng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3395/TCHQ-TXNK
V/v xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được
Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan có nhận được phản ánh vướng mắc của một số hải quan địa phương trong việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước đã sản xuất được theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 và Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có các công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 4570/TCHQ-TXNK ngày 03/8/2018, số 1971/TCHQ-TXNK ngày 05/4/2019, số 7380/TCHQ-TXNK ngày 27/11/2019 và số 6773/TCHQ-TXNK ngày 21/10/2020.

Ngày 04/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 7327/BKHĐT-KTCN gửi Tổng cục Hải quan về việc rà soát mã HS dự thảo Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có giải đáp một số nội dung vướng mắc về xác định hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được thuộc Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT , cụ thể:

STTTên hàngMã số HSTrả lời nội dung vướng mắc
1Kính cửa, kính góc, kính hông…70071110Tên tiêu chuẩn ECE13 là lỗi chính tả khi xây dựng văn bản. Tiêu chuẩn chính xác là ECE43. Bộ KH&ĐT đã tiến hành chính sửa trong Dự thảo trong Thông tư thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT
2Máy nén điều hòa, máy nén thiết bị làm lạnh máy điều hòa, công suất dưới 32at84148042Mặt hàng “Máy nén khí” đến 32at 18m3/h là Máy nén khí tự nhiên sử dụng trong công nghiệp. (ĐVT: At, Bar, m3).Máy nén dùng cho điều hòa trong xe bus là Máy nén lạnh có sử dụng môi chất làm lạnh R134a(ĐVT: Kcal). Do vậy, đây là 2 mặt hàng khác nhau.
3Nắp đậy chụp cản sau, nắp đậy dưới cản, râu cản trước, xương đỡ cản, pách đỡ cản xe Kia Cerato87081090Mặt hàng “Cản xe (ba đờ sốc)” dùng cho xe Kia Cerato, không bao gồm: Nắp đậy chụp cản sau, râu cản trước (hay còn gọi là ốp dưới cản trước), xương đỡ cản, bách lắp cảm biến trên cản.

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu các nội dung trả lời vướng mắc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên và Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT để triển khai thực hiện. Riêng nội dung trả lời vướng mắc tại STT 1, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3203/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2021 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện. Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3395/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email