Công văn 3220/TCHQ-TXNK năm 2021 hướng dẫn, chấn chỉnh một số trường hợp sai phạm trong khai báo mã số hàng hóa, áp dụng mức thuế

Thuộc tính văn bản

Số VB:3220/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:25/06/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Đào Thu Hương
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3220/TCHQ-TXNK do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 25/06/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3220/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn, chấn chỉnh phân loại
Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, trực ban trực tuyến vừa qua, Tổng cục Hải quan đã phát hiện một số trường hợp sai phạm trong khai báo mã số hàng hóa, áp dụng mức thuế tại một số Cục Hải quan. Cụ thể có tình trạng doanh nghiệp khai báo sai hoặc khai báo chưa đầy đủ, chưa rõ ràng mô tả hàng hóa dẫn đến phân loại sai, hoặc khai báo sai mã số so với mô tả hàng hóa như:

1. Mặt hàng Loa đơn, chưa lắp vào vỏ loa:

Các mặt hàng nhập khẩu thuộc các mục 4, 5, 6, 7, 8 tờ khai số 103661132630/A11 ngày 20/11/2020 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Sao Hải Vương (MST: 0304935911) có tên khai báo “Linh kiện sản xuất loa: Bass/Treble loa, model…”, mã số khai báo 8518.90.30 (MFN 10%).

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa đã xác định các mặt hàng là “Loa, chưa lắp vào vỏ loa gồm các model CDT-445, 10-S06-2, 10-S06-4, 15-A112, 15-A56”, công dụng là “Loa đơn dùng lắp trong các thùng loa để chuyển đổi tín hiệu điện âm tần thành âm thanh”, phù hợp phân loại vào nhóm 85.18, mã số 8518.29.90 (MFN 15%).

2. Mặt hàng Viên nữ sắc Onagre:

Mặt hàng nhập khẩu tại mục 1 tờ khai số 103671960600/A11 ngày 21/11/2020 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) của Công ty TNHH thương mại được Thuận Gia (MST: 0301445281) có tên khai báo: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ làm đẹp da, giảm nguy cơ lão hóa, viên nữ sắc Onagre 60 viên nang/hộp”, mã số khai báo 2106.90.72 (MFN 15%).

Kết quả kiểm tra thực tế đã xác định mặt hàng Viên nữ sắc Onagre là chế phẩm thực phẩm dạng lỏng làm từ dầu thực vật, có thành phần chính gồm Dầu hoa anh thảo, có bổ sung vitamin E nguyên chất, phù hợp phân loại vào nhóm 15.17, phân nhóm 1517.90, mã số 1517.90.69 (MFN 30%).

3. Mặt hàng Quạt dùng cho thiết bị lọc khí phòng sạch:

Mặt hàng nhập khẩu tại mục 1 tờ khai số 103656543800/A41 ngày 13/11/2020 đăng ký tại Chi cục Hải quan Gia Thụy (Cục Hải quan TP. Hà Nội) của Công ty TNHH Kwang Seong Pungryuk Vina (MST: 2500582624) có tên khai báo “Thiết bị lọc khí trong phòng sạch FFU470. Hàng mới 100%”, mã HS khai báo 8421.39.20 (MFN 0%).

Kết quả kiểm tra thực tế đã xác định mặt hàng là “Quạt dùng cho thiết bị lọc khí trong phòng sạch FFU470, đường kính 36cm. Gắn kèm motor model OR430, công suất 400W, điện áp 220V, mới 100%. NSX: Oyang Kong Jo Ki Co.,ltd”, phù hợp phân loại vào nhóm 84.14, phân nhóm 8414.59 “- – Loại khác”, phân nhóm “- – – Công suất không quá 125kW”, phân nhóm “- – – – Loại khác”. Mã số phân loại chi tiết tùy thuộc vào thực tế hàng hóa (mã số 8414.59.41 đối với quạt có lưới bảo vệ, và mã số 8414.59.49 đối với quạt loại khác).

Để đảm bảo phân loại chính xác, thống nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra các trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giống hệt hoặc tương tự 03 mặt hàng nêu trên để phân loại theo đúng quy định, truy thu thuế và xử phạt (nếu có). Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan (qua Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 15/7/2021.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
– Cục Thuế XNK (để t/hiện);
– Cục Kiểm định Hải quan (để t/hiện);
– Cục Kiểm tra sau thông quan (để t/hiện);
– Cục Điều tra chống buôn lậu (để t/hiện);
– Vụ Thanh tra – Kiểm tra (để t/hiện);
– Trực ban Tổng cục (để t/hiện);
– Lưu: VT, TXNK-PL (Toàn-3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email