Công văn 296/GSQL-GQ5 năm 2022 Vv Thay đổi bao bì chứa hàng hóa tại cảng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

296/GSQL-GQ5

Công văn

Văn bản Hải Quan

10/03/2022

10/03/2022

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 296/GSQL-GQ5
V/v Thay đổi bao bì chứa hàng hóa tại cảng
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh        

Trả lời công văn số 3296/HQTPHCM-GSQL ngày 23/12/2021 của Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi trạng thái hàng hóa trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại cảng, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm c.1.3 khoản 31 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp người khai hải quan được phép thay đổi trạng thái hàng hóa trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại cảng và để tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu hàng hóa của Doanh nghiệp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhất trí đề xuất nêu tại công văn số 3296/HQTPHCM-GSQL của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép Doanh nghiệp nhập khẩu được rút hàng (là mặt hàng ô tô, mô tô) trong container để xuống bãi cảng dưới dạng rời trong quá trình lưu giữ tại cảng chờ làm thủ tục hải quan.

2. Giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục hải quan có liên quan thực hiện giám sát quá trình rút hàng, đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo đúng quy định tại khoản 31 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. 

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mặt hàng “chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản” nhập khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 296/GSQL-GQ5 năm 2022 Vv Thay đổi bao bì chứa hàng hóa tại cảng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email