Công văn 2681/BVTV-KD năm 2022 V/v thông báo mẫu giấy chứng nhận KDTV mới của Thái Lan

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2681/BVTV-KD

Công văn

Bộ NNPTNT

22/08/2022

22/08/2022

Nguyễn Quý Dương

Sáng/tối:
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2681/BVTVKD
V/v thông báo mẫu giấy chứng nhận KDTV mới của Thái Lan
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng

Cục Bảo vệ thực vật (VTV) nhận được thông báo từ Cơ quan BVTV quốc gia Thái Lan (DoA) về việc thay, đổi mẫu Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật (KDTV) xuất khẩu và tái xuất khẩu, thông tin cụ thể như sau:

Kế từ ngày 01/8/2022, Cơ quan BVIV quốc gia Thái Lan sử dụng mẫu giấy Chứng nhận KDTV mới. Mẫu giấy mới được cấp qua hệ thống điện tử và in trên phôi giấy có các dòng chữ “Department of Agriculture Thailand” in mờ và có các đặc điểm sau:

-Số của Giấy chứng nhận KDTV sẽ được thay đổi thành mười chữ số, (vídụ: THXXXXXXXXXX, trong đó ký tự “TH” có nghĩa là Thái Lan); Hai chữ số đầu tiên là số đại diện cho hai chữ số cuối của năm theo Phật lịch (Buddhistera); Chữ số thứ ba và thứ tư đại diện cho tháng của năm; Sáu chữ số cuôi cùng là dãy số được cấp theo thứ tự; Mã QR nằm ở phía trên, bên trái của giấy được bổ sung để thuận tiện cho việc xác minh thông tin.

Mẫu Giấy chứng nhận KDTV cũ và mới được sử dụng đồng thời từ ngày 01/8/2022 đến ngày 30/9/2022. Từ ngày 01/10/2022, Cơ quan BVTV quốc gia Thái Lan chỉ câp giây Chứng nhận KIYTV theo mẫu mới.

Mẫu Giấy chứng nhận KDTV mới được đăng tải trên website của Cục (www.ppd.gov.vn) và gửi tới các đơn vị bằng email.

Vậy, Cục thông báo và yêu cầu các đơn vị phổ biến cho cán bộ KDTV trong đơn vị biết.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, KDTV.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quý Dương
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 2681/BVTV-KD năm 2022 V/v thông báo mẫu giấy chứng nhận KDTV mới của Thái Lan

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.