Công văn 2437/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ và tái nhập hàng hóa trả lại

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2437/TCHQ-GSQL

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

21/05/2021

Đã biết

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2437/TCHQ-GSQL
V/v khai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số vướng mắc của doanh nghiệp, hải quan địa phương liên quan đến việc khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ và tái nhập hàng hóa trả lại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Về việc khai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại chỗ:

Trường hợp khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người khai hải quan khai xuất xứ trên tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ theo cấu trúc “#&KXĐ” thì khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, tại chỉ tiêu “Mã nước xuất xứ” trên tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ khai là “ZZ”.

2. Về việc khai xuất xứ đối với hàng hóa tái nhập:

Trường hợp trên tờ khai xuất khẩu ban đầu khai xuất xứ “#&KXĐ” khi làm thủ tục tái nhập, nếu xác định hàng hóa đảm bảo nguyên trạng, không trải qua bất kỳ công đoạn nào khác ngoài việc dỡ hàng và bốc lại hàng hoặc những công đoạn cần thiết để giữ hàng hóa trong điều kiện tốt, tại chỉ tiêu “Mã nước xuất xứ” trên tờ khai hải quan nhập khẩu khai là “ZZ”.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 2437/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ và tái nhập hàng hóa trả lại

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email