Công văn 2336/TCHQ-TXNK năm 2021 về mặt hàng chất tẩy tế bào chết

Thuộc tính văn bản

Số VB:2336/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:19/05/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Đào Thu Hương
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 2336/TCHQ-TXNK do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 19/05/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2336/TCHQ-TXNK
V/v mặt hàng chất tẩy tế bào chết
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Allure Aesthetic Solutions.
(Tầng 5, số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV ngày 01/04/2021 của Công ty TNHH Allure Aesthetic Solutions về mặt hàng chất tẩy tế bào chết, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/2/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

Nhóm 30.04 chi tiết cho mặt hàng thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh, đã được đóng gói theo liều lượng (kể các sản phẩm thuộc loại dùng để hấp thụ qua da) hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói bán lẻ.

Nhóm 33.04 chi tiết cho mặt hàng mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng cho móng tay hoặc móng chân

Nhóm 33.07 chi tiết cho chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm, chế phẩm làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi phòng đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế.

Theo chú giải 1(e) chương 30 thì chương này không bao gồm các chế phẩm thuộc các nhóm từ 33.03 đến 33.07, ngay cả khi các chế phẩm đó có tính năng phòng bệnh hay chữa bệnh.

Công văn của Công ty không nêu rõ thành phần, hàm lượng của các thành phần trong sản phẩm, dạng đóng gói, cơ chế hoạt động và công dụng của sản phẩm, không có thông tin tờ khai, nơi làm thủ tục hải quan nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời mã số cụ thể.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu liên quan để xác định bản chất mặt hàng nhập khẩu, đối chiếu với mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và các quy định nêu trên để xác định, khai báo mã số phù hợp và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Allure Aesthetic Solutions biết và thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email