Công văn 2087/TCHQ-GSQL năm 2022 về khai bổ sung sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2087/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

06/06/2022

06/06/2022

Đào Duy Tám

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2087/TCHQ-GSQL
V/v khai bổ sung sau thông quan
Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn 868/HQTPHCM-GSQL của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc khai bổ sung sau thông quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 và quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì đối với trường hợp tờ khai đã thông quan, trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được quyền khai sửa đổi, bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đối với việc khai sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Dược Đại Nam, giao Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm việc với doanh nghiệp đề nghị xuất trình/ cung cấp đầy đủ hồ sơ, căn cứ chứng minh việc phát sinh thông tin sai sót trên tờ khai hải quan đã đăng ký để xác định chính xác nguyên nhân khai bổ sung là do đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng hay do sai sót về việc phát hành hồ sơ chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan dẫn đến khai báo sai tên hàng. Tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với việc nhập khẩu hàng hóa tại tờ khai số 104361435141/A11 ngày 18/11/2021 của Công ty cổ phần Dược Đại Nam. Căn cứ hồ sơ, chứng từ do doanh nghiệp nộp/xuất trình và kết quả kiểm tra sau thông quan thực hiện như sau:

– Trường hợp đủ cơ sở xác định hàng hóa đúng theo hợp đồng tuy nhiên do sai sót về việc phát hành hồ sơ chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan dẫn đến khai báo sai tên hàng thì căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 3/2018/TT-BTC để thực hiện thủ tục khai bổ sung và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

– Trường hợp hàng hóa đúng theo hợp đồng tuy nhiên do sai sót về việc phát hành hồ sơ chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan dẫn đến khai báo sai tên hàng thì căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 3/2018/TT-BTC để thực hiện thủ tục khai bổ sung và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 2087/TCHQ-GSQL năm 2022 về khai bổ sung sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)