Tổng hợp nhóm mặt hàng chiệu thuế tự vệ thuế chống bán phá giá

để thuận tiện việc theo dõi những mặt hàng bị thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, BQT xin thống kê sơ bộ như sau để mọi người tiện theo dõi, nếu có sai sót mong góp ý để hoàn thiện.

Tên hàngHS CodeSố hiệu văn bảnLoại thuế áp dụngPhạm vi áp dụng
Bột ngọt29224220881/QĐ-BCT ngày 18/03/2020 & 920/QĐ-BCT ngày 10/03/2016Áp thuế chống bán phá giáHàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Indonesia
Phân bón31051090
31052000
31053000
31054000
31055100
31055900
31059000
715/QĐ-BCT ngày 07/03/2020 (hết hiệu lực 07/09/2022 theo Quyết định 1845/QĐ-BCT)Áp thuế tự vệNhiều quốc gia vùng lãnh thổ
Plastic và SP Plastic39202010
39202091
3920209110
3920209120
3920209190
880/QĐ-BCT ngày 18/03/2020Áp thuế chống bán phá giáHàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Thailand
Phôi thép và thép dài72071100
72071900
72072029
72072099
72249000
72131010
72131090
72139120
72142031
72142041
72279000
72283010
98110000

918/QĐ-BCT ngày 20/03/2020
Áp thuế tự vệNhiều quốc gia vùng lãnh thổ
Thép cuộn, thép dây72139190
72171010
72171029
72299099
98391000
920/QĐ-BCT ngày 20/03/2020Áp thuế NK bổ sungNhiều quốc gia vùng lãnh thổ
Thép hình chữ H72163300
72287010
72287090
72163311
72163319
72163390
72287010
72287090
+ 3283/QĐ-BCT ngày 21/08/2017 dùng cho china
+ 1162/QĐ-BCT năm 2021 dùng cho malaixia
+1975/QĐ-BCT ngày 18/08/2021 dùng cho malaixia
+ Quyết định 2962/QĐ-BCT sửa đổi , bổ sung 1975/QĐ-BCT
Áp thuế chống bán phá giáHàng hóa xuất xứ Trung Quốc

Malaixia
Thép không gỉ cán nguội72193200
72193300
72193400
72193500
72199000
72202010
72202090
72209010
72209090
3162/QĐ-BCT ngày 21/10/2019Áp thuế chống bán phá giáHàng hóa xuất xứ Trung Quốc,Indonesia, Malaysia, Đài loan
Thép cán phẳng được sơn72107011
72107019
72107091
72107099
72124011
72124012
72124019
72124091
72124092
72124099
72259990
72269919
72269999
1711/QĐ-BCT ngày 18/06/2019Áp thuế chống bán phá giáHàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc
Thép mạ72104111
72104112
72104119
72104911
72104912
72104913
72104919
72105000
72106111
72106112
72106119
72106911
72106912
72106919
72109010
72109090
72123011
72123012
72123013
72123014
72123019
72123090
72125013
72125014
72125019
72125023
72125024
72125029
72125093
72125094
72125099
72126011
72126012
72126019
72126091
72126099
72259290
72269911
72269991
2717/QĐ-BCT ngày 20 tháng 10 năm 2020 (thay thế 1105/QĐ-BCT ngày 30/03/2017 )Áp thuế chống bán phá giáHàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc
Sản phẩm nhôm76041010
76041090
76042990
76042190
76042910
2942/QĐ-BCT ngày 28/09/2019Áp thuế chống bán phá giáHàng hóa xuất xứ Trung Quốc
Sorbitol29054400
38246000
Quyết định 1719/QĐ-BCT
Quyết định 2644/QĐ-BCT
Công văn 9538/TXNK-CST
Áp thuế chống bán phá giáHàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia
Mía đường1701.13.00
1701.14.00
1701.91.00
1701.99.10
1701.99.90
1702.90.91
Quyết định 1578/QĐ-BCT 2021
1514/QĐ-BCT năm 2022
Áp thuế chống bán phá giáThái lan
Cam-pu-chia
In-đô-nê-xi-a,
Lào,
Ma-lai-xi-a
Mi-an-ma
Sợi polyester 5402.33.00
5402.46.00
5402.47.00
+ Quyết định 2080/QĐ-BCT năm 2021 (hết hiệu lực ngày 16/10/2021)
+ Quyết định số 2302/QĐ-BCT có hiệu lực ngày 16/10/2021 thay 2080
Áp thuế chống bán phá giá Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia , Malaysia
bàn, ghế9401.30.00; 9401.40.00; 9401.61.00; 9401.69.90; 9401.71.00; 9401.79.90; 9401.80.00; 9401.90.40; 9401.90.92; 9401.90.99; 9403.30.00; 9403.60.90; 9403.90.90 Quyết định 2091/QĐ-BCT năm 2021

Quyết định 1991/QĐ-BCT Năm 2022
Áp thuế chống bán phá giá Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Malaysia
sản phẩm vật liệu hàn7217.10.10
7217.30.19
7229.20.00
7229.90.20
7229.90.99
8311.10.10
8311.10.90
8311.30.91
8311.30.99
8311.90.00
Quyết định 706/QĐ-BCT năm 2022
Công văn 1573/TCHQ-TXNK
1624/QĐ-BCT
Áp thuế chống bán phá giá Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan
10 nhóm sảm phẩm bị thuế phòng vệ thương mại

Cập nhật:

+ 30/12/2022 Quyết định 2962/QĐ-BCT sửa đổi , bổ sung quyết định 1975/QĐ-BCT về mức thuế CBPG thép H malaysia

+ Cập nhật 14/09/2022 : Quyết định 1845/QĐ-BCT bãi bỏ áp thuế tự vệ phân bón của QĐ 715/QĐ-BCT ngày 07/03/2020

+ Ngày 15/08/2022 vật liệu hàn 1624/QĐ-BCT

+ ngày 07/12/2021 : Công văn 9538/TXNK-CST năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Sorbitol

+ Ngày 01/09/2021 :Quyết định 2091/QĐ-BCT năm 2021 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Ma-lai-xi-a

+ ngày 31/08/2021 cập nhật thuế Chống bán phá giá cho mặt hàng sợi polyester từ china, indo, malay, india theo Quyết định 2080/QĐ-BCT năm 2021

+ ngày 18/08/2021 Bộ Công Thương ra quyết định 1975/QĐ-BCT ngày 18/08/2021 Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a

+ ngày 06/07/2021 măt hàng Sorbitol có nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia theo quyết định Quyết định 1719/QĐ-BCT có hiệu lực ngày 13/07/2021

+ ngày 09/04/2021 mặt hàng thép H từ malaixia bị áp thuế tự vệ theo quyết định 1162/QĐ-BCT năm 2021 có hiệu lực từ ngày 09/04/2021

+ ngày 15/06/2021 mạt hàng mía đường từ thái lan chính thức chiệu thuế CBPG theo Quyết định 1578/QĐ-BCT năm 2021 ngày 15/06/2021

Nếu có bất kỳ bổ sung mới thì sẻ được update tại đây, nếu bạn có thông tin mới vui lòng để lại bình luận để chúng tôi cập nhật

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email