Công văn 1678/TCHQ-TXNK năm 2022V/v điều chỉnh DMMT (danh mục miễn thuế)

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1678/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

12/05/2022

12/05/2022

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1678/TCHQ-TXNK
V/v điều chỉnh DMMT
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 647/HQTPHCM-TXNK ngày 30/3/2022 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời gian dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa ghi trên danh mục miễn thuế (DMMT) cấp cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Suối Tiên (Dự án), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án”.

Căn cứ khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chủ dự án có trách nhiệm thông báo Danh mục miễn thuế, sửa đổi Danh mục miễn thuế, nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan; kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế.

Tại khoản 3 Điều 4 quy trình miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “Hồ sơ sửa đổi, điều chỉnh Danh mục miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, bao gồm các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp nhu cầu của dự án”.

Căn cứ quy định nêu trên và đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 933/UBND-DA ngày 28/3/2022, Tổng cục Hải quan nhất trí với nội dung đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 647/HQTPHCM-TXNK nếu Ban quản lý đường sắt đô thị đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhưng Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến chỉ đạo.

Trường hợp Ban quản lý đường sắt đô thị chưa có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị Ban quản lý đường sắt đô thị sớm có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở thực hiện như đề xuất nêu tại công văn số 647/HQTPHCM-TXNK.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (03 bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1678/TCHQ-TXNK năm 2022V/v điều chỉnh DMMT (danh mục miễn thuế)

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email