Công văn 1123/GSQL-GQ2 năm 2023 vv hướng dẫn xnk tại chổ

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1123/GSQL-GQ2

Công văn

Văn bản Hải Quan

20/07/2023

20/07/2023

Nguyễn Bắc Hải

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1123/GSQL-GQ2
V/v hướng dn thủ tục hi quan
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam.
(đ/c: Số D10/89Q, Đường Quc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 21062023/PYV-BTC-TCHQ ngày 21/6/2023 của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam về vướng mắc liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

– Điều 181 Luật Thương mại quy định bên đặt gia công được Bán, tiêu hủytặng biếu tại ch sn phm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo thỏa thuận và phù hp với quy định của pháp luật.

– Điều 182 Luật Thương mại quy định bên nhận gia công được xuất khẩu tại cho sn phm gia công, máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phm, phế liệu theo ủy quyền của bên đt gia công.

– Điểm e khoản 1 Điều 42 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định: “Bên đặt gia công được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm theo văn bản thỏa thuận của các bên liên quan phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và phải nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật”.

– Điểm e khoản 2 Điều 42 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công: “Làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo ủy nhiệm của bên đặt gia công”.

– Tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm:

“a) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được t chức, cá nhân nước ngoài đt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam;

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài ch định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Căn cứ các quy định nêu trên thì:

– Đối với trường hợp (1) Công ty nêu tại công văn thì thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ;

– Đối với trường hợp (2) Công ty nêu tại công văn thì do thương nhân đã có hiện diện tại Việt Nam, do vậy, không đáp ứng quy định về không có hiện diện tại Việt Nam để thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP .

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nếu trên, đối chiếu với thực tế hoạt động mua bán hàng hóa của Công ty để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc thì liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai và cung cấp hồ sơ cụ thể để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2 (2b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Hải

đính kèm bên dưới là có công văn về câu hỏi của Pouyuen Việt nam

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 1123/GSQL-GQ2 năm 2023 vv hướng dẫn xnk tại chổ

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email