tổng hợp về quy chuẩn mới của thép không gỉ – QCVN 20:2019/BKHCN

Ngày 01/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Thông tư 09/2021/TT-BKHCN về Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ.

1/ Hàm lượng:

Nói ngắn gọn thì thép không gỉ là thép có khả năng chống ăn mòn cao nhờ vào hàm lượng Cr có trong thành phần thép Yêu cầu trên milltest đi kèm khi cung cấp cho cơ quan chuyên ngành:

hàm lượng Crom > 10,5% và hàm lượng C < 1,2%

Tiêu chuẩn công bố yêu cầu khi đăng ký cơ quan chuyên ngành: ASTM và SAE, TCVN, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc gia nước ngoài (không được sử dụng tiêu chuẩn cơ sở của cá nhân doanh nghiệp như hồi áp dụng thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN)Kết quả thử nghiệm chỉ quan tâm đến thành phần hóa học có nằm trong mẫu thuộc giới hạn về sai lệch cho phép của tiêu chuẩn công bố và hàm lượng Cr phải lớn hơn 10,5% và hàm lượng C phải nhỏ hơn 1,2%.

2/Nhãn mác:

Bên cạnh đó, nhãn của thép không gỉ phải được ghi một cách rõ ràng, dễ đọc, không thể tẩy xóa bằng tay, được ghi/gắn/buộc trên bó, cuộn, tấm, thanh, ống. Thép không gỉ lưu thông tại Việt Nam, nhãn hàng hóa bắt buộc thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; Kích thước danh nghĩa, khối lượng và đơn vị đo của hàng hóa;…

Ngoài ra, đối với thép không gỉ được sản xuất trong nước, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

3/ Phương thức chứng nhận hợp quy theo QCVN 20:2019/BKHCN (Có 2 phương thức chứng nhận áp dụng)

Phương thức 5: Đánh giá chứng nhận tại nơi sản xuất hiệu lực 3 năm

Phương thức 7: Đánh giá chứng nhận theo lô hàng có hiệu lực theo lôMã HS thuộc diện kiểm tra nằm trong các chương 7219, 7220, 7221, 7222, 7223

4/ Quy trình kiểm tra chất lượng thép không gỉ theo QCVN 20:2019/BKHCN (Áp dụng với hàng nhập khẩu)

Bước 1: Nhận thông báo hàng về và chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng tại chi cục đo lường nơi mở tờ khai (đăng ký cổng 1 cửa quốc gia) (Hồ sơ cần contract, invoice, bill, packing list và milltest)

Bước 2: Sau khi có mã kiểm tra chất lượng tại cơ quan chi cục đo lường thì truyền tờ khai và tiến hành các thủ tục làm thông quan hàng hóa

Bước 3: Kéo hàng về kho và gửi yêu cầu đến bên giám định chứng nhận qua lấy mẫu tiến hành thử nghiệm và nhận giấy chứng nhận hợp quy

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ (chứng nhận hợp quy, tem hợp quy, tờ khai thông quan) cho cơ quan chi cục đo lường chất lượng

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Chia sẻ

×
 • Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  1 bình luận về “tổng hợp về quy chuẩn mới của thép không gỉ – QCVN 20:2019/BKHCN”

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)