Thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế theo quy định mới nhất

1. Quy định về xuất khẩu khẩu trang y tế

Sản phẩm khẩu trang y tế được xác định là thiết bị y tế theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và các văn bản sửa đổi bổ sung. Theo đó các chứng từ cơ bản cần có để xuất khẩu khẩu trang y tế bao gồm:

 • Invoice – hóa đơn thương mại;
 • Packing list – phiếu đóng gói hàng hóa;
 • Contract – hợp đồng thương mại;
 • Certificate of Origin – chứng nhận xuất xứ (nếu có).

Ngoài ra, tùy thuộc vào từng nước nhập khẩu sẽ có yêu cầu đối với khẩu trang y tế thuộc thiết bị y tế như sau:

– Đối với Châu Âu (EU) yêu cầu phải có chứng nhận CE hợp pháp được cấp bởi tổ chức chứng nhận được Ủy ban Châu Âu (EC) chỉ định được phép đánh giá và cấp chứng nhận CE cho khẩu trang y tế và dán nhãn CE lên sản phẩm.

– Đối với Mỹ: Phải có số đăng ký FDA đối với khẩu trang y tế thì mới được xuất khẩu khẩu trang y tế vào Mỹ.

– Đối với các nước khác: Tùy thuộc vào các nước khác nhau sẽ có yêu cầu chứng nhận khác nhau của nước đó, nhiều nước chỉ cần Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) của Bộ Y tế cấp.

Thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế theo quy định mới nhất
Thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế theo quy định mới nhất

2. Thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế

Tổng cục Hải Quan có công văn 2848/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc xuất khẩu khẩu trang y tế theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thực hiện như sau:

Việc xuất khẩu mặt hàng khẩu trang và khẩu trang y tế thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, người khai hải quan không phải nộp hoặc xuất trình giấy phép xuất khẩu. Cơ quan hải quan tạo mọi thuận lợi cho xuất khẩu, tuân thủ pháp luật về hải quan.

Theo đó, không cần Giấy phép xuất khẩu khi xuất khẩu khẩu trang y tế. Hồ sơ hải quan khi xuất khẩu khẩu trang y tế thực hiện bình thường theo quy định của Luật hải quan 2014, Thông tư 38/2015/TT-BTCThông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Chia sẻ

×
 • Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)