Thông báo 165/TB-TĐC năm 2021 Về việc áp dụng Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN vào quản lý sản phẩm thép không gỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

165/TB-TĐC

Thông báo

TCĐL CL HCM

29/12/2021

29/12/2021

Nguyễn Văn Hà

Sáng/tối:
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH
CHI CỤC TIỂU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 165 /TB-TĐC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc áp dụng Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN vào quản lý sản phẩm thép không gỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý

Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN về việc Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung như sau:

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT- BKHCN quy định kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, các sản phâm thép không gỉ sản xuất trong nước, nhập khâu có mã HS quy định tại QCVN 20:2019/BKHCN và Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2012/BKHCN phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia về thép không gi trước khi lưu thông trên thị trường (đính kèm Phụ lục danh mục mã HS).

Do đó, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người nhập khẩu sản phẩm thép không gỉ nêu trên thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng trên Công thông tin một cửa quôc gia (https://wnsw.gov.vn/) hoặc tại các Chi cục Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng địa phương phải áp dụng QCVN 20:2019/BKHCN và Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN.

Chi cục thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./. 


Nơi nhận:
– Các tô chức, cá nhân nhập khâu sản phâm thép không gỉ;
– Cục Hải quan TP.HCM;
– Bà Nguyễn Thị Kim Huệ
– PGĐ SKHCN (để b/c);
– Bà Võ Đình Liên Ngọc
– PCCT (để biết);  
– HCTH (đăng Website);  
– Lưu: VT, CL(02).QU.
CHI CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Thông báo 165/TB-TĐC năm 2021 Về việc áp dụng Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN vào quản lý sản phẩm thép không gỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)