Thông báo 14/TB-XNK năm 2024 Về việc cấp C/O mẫu AI bản giấy cho hàng hóa

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

Số: 14/TB-XNK

Thông báo

Bộ Công Thương

09/01/2024

09/01/2024

Đỗ Thị Thu Hương

Sáng/tối:
BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 14/TB-XNKHà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc cấp C/O mẫu AI bản giấy cho hàng hóa
xuất khẩu trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Án Độ

Tiếp theo Thông báo số 1089/XNK-XXHH ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) về việc cấp C/O điện tử cho 11 C/O mẫu E,AI, A1, AANZ, AHK, RCEP, S, VC, ŸJ, VN-CU và CPTPP, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo về việc cấp C/O mẫu AI trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Án Đị (AITIGA) cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam như sau:

  1. Theo yêu cầu của cơ quan hải quan Án Độ, các tổ chức cấp C/O tiếp tục cấp bản giấy C/O mẫu AI cho hàng xuất khẩu đi các nước thành viên Hiệp định AITIGA. Quy trình và thủ tục cấp C/O thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 quy định chỉ tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, sau khi được duyệt điện tử trên hệ thống ecosys, thương nhân in C/O mẫu AI nêu tại Thông báo số 257/TB-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường và nộp bản giấy tại cơ quan, tổ chức cấp C/O.
  2. Đối với các lô hàng đã được cấp C/O mẫu AI điện tử từ ngày 01 tháng 01năm 2024 đến nay, Cục Xuất nhập khả (Bộ Công Thương) đã để nghị cơ quan thẩm quyền của Ấn Độ tạm thời chấp nhận đề hàng xuất khâu của Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan và sẽ cấp lại C/O bản giấy có chữ ký mực và con đấu mực của tổ chức cấp C/O.
  3. Việc cấp C/O mẫu AI điện tử sẽ được Cục Xuất nhập khâu (Bộ Công Thương) thông báo sau khi thống nhất với Án Độ và nước thành viên ASEAN tại Phiên họp thực thi Hiệp định AITIGA săp tới.

Vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương (Điện thoại: 024 2220 5444/024 2220 5361; địa chỉ email: xnk-xxhh(@moit.gov.vn hoặc co@moil.gov.vn) để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu AI, cơ quan, tổ chức cấp C/O và đơn vị liên quan biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
-Các Vụ, Cục: ĐB, AP, AM, TMĐT;
-Lưu: VT, XXHH, ngochh.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương

Tóm tắt cho văn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Thông tư 12/2018/TT-BCT

Số văn bản được căn cứ

  • Nghị định 26/2023/NĐ-CP
  • Nghị định 96/2022/NĐ-CP
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Thông báo 14/TB-XNK năm 2024 Về việc cấp C/O mẫu AI bản giấy cho hàng hóa

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email