Quyết định 9981/QĐ-BCA Về việc công bố mã số HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

9981/QĐ-BCA

Quyết định

Bộ Công An

18/12/2019

18/12/2019

Đại tướng Tô Lâm

Sáng/tối:
BỘ CÔNG AN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 9981/QĐ-BCAHà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố mã số HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

n cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;

n cứ Luật Công an nhân dân năm 2018;

n cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BCA ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an;

n cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tại Công văn số 2952/V04-P2 ngày 12/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mã số HS đối với sản phẩm, hàng hóa trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an (có Danh mục sản phẩm, hàng hóa gắn mã HS kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an;
– Lưu: VT, V04(P2).
BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN KÈM MÃ SỐ HS
(Kèm theo Quyết định số 9981/QĐ-BCA ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Tên sản phẩm hàng hóa theo Thông tư số 08/2019/TT-BCAMô tả hàng hóa theo Thông tư số 65/2017/TT-BTCMã HS rà soát theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC
Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07.9304
ng bắn lưới– Loại khác93040090
Súng điện đa năng (điện tử, đạn điện,…)Súng lục ổ quay và súng lục, trừ các loại thuộc nhóm 93.03 hoặc 93.04.93020000
 Bom, lựu đạn, ngư lôi, mìn, tên lửa và các loại đạn dược tương tự và bộ phận của chúng; đạn cát tút (cartridge) và các loại đạn khác và đầu đạn và các bộ phận của chúng, kể cả nùi đạn gém và nùi đạn cát tút (cartridge).9306
Đạn cao su 9,5 mm– Loại khác93069000
Lựu đạn khói– Loại khác93069000
Lựu đạn khói cay– Loại khác93069000
Quả khói– Loại khác93069000
Quả rít khói màu– Loại khác93069000
Quả cay khói nổ– Loại khác93069000
Quả nổ nghiệp vụ– Loại khác93069000
 Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07.9304
Dùi cui điện-Loại khác93040090
Gậy chỉ huy giao thôngBa toong, gậy tay cầm có thể chuyển thành ghế, roi, gậy điều khiển, roi điều khiển súc vật thồ, kéo và các loại tương tự.66020000
 Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07.9304
Bình xịt cay OC– Loại khác93040090
Bình xịt cay PAVA– Loại khác93040090
Bình xịt bột cay CS dạng rắn – khí– Loại khác93040090
nh xịt hơi cay CS cầm tay dạng lỏng – khí– Loại khác93040090
Dung dịch chất cay dùng cho xe chống bạo loạn– Loại khác93040090
Dung dịch chất đánh dấu dùng cho xe chống bạo loạn– Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang32042000
 Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14.3926
 – Loại khác:392690
 – – Các thiết bị, dụng cụ an toàn và bảo vệ: 
Lá chắn điện– – – Loại khác39269049
 Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14.3926
 – Loại khác:392690
 – – Các thiết bị, dụng cụ an toàn và bảo vệ: 
Áo giáp chống đạn cấp III– – – Lá chắn bảo vệ của cảnh sát39269041
Áo phao chống đạn cấp I, cấp II và cấp III– – – Lá chắn bảo vệ của cảnh sát39269041
Áo giáp chống đâm– – – Lá chắn bảo vệ của cảnh sát39269041
 Thiết bị cơ khí (hoạt động bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các thiết bị tương tự; máy phun bắn hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự.8424
Bình chữa cháy tự động kích hoạt: bình bột loại treo– – Loại khác84241090
Bình chữa cháy xách tay– – Loại khác84241090
Bình chữa cháy có bánh xe– – Loại khác84241090
 Vũ khí quân sự, trừ súng lục ổ quay, súng lục và các loại vũ khí thuộc nhóm 93.07.9301
Súng phóng quả nổ– Bệ phóng tên lửa; súng phun lửa; súng phóng lựu đạn; ống phóng ngư lôi và các loại súng phóng tương tự93012000
 Bom, lựu đạn, ngư lôi, mìn, tên lửa và các loại đạn dược tương tự và bộ phận của chúng; đạn cát tút (cartridge) và các loại đạn khác và đầu đạn và các bộ phận của chúng, kể cả nùi đạn gém và nùi đạn cát tút (cartridge).9306
Lựu đạn khói cay đa năng– Loại khác93069000
Lựu đạn khói màu đa năng– Loại khác93069000
Hộp phát khói– Loại khác93069000
Mặt nạ phòng độcThiết bị thở và mặt nạ phòng khí khác, trừ các mặt nạ bảo hộ mà không có bộ phận có khí hoặc không có phin lọc có thể thay thế được.90200000
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Quyết định 9981/QĐ-BCA Về việc công bố mã số HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
  • ×

    Báo lỗi bài đăng

    Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

    Nhận tin qua Email

    Please enable JavaScript in your browser to complete this form.