Quyết định 2644/QĐ-BCT năm 2021 Duy trì biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2644/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng …

Đọc tiếp

Quyết định số 2302/QĐ-BCT năm 2021 Vv duy trì biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc

Ngày 13 tháng 10 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2302/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester xuất xứ từ Cộng hòa Nhân …

Đọc tiếp

Quyết định số 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 của Bộ Tài chính về việc bổ sung mặt hàng đuợc miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng chống dịch COVID-19

BỘ TÀI CHÍNH——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 1921/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MẶT HÀNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU TẠI DANH MỤC CÁC MẶT …

Đọc tiếp

Quyết định 2091/QĐ-BCT năm 2021 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Ma-lai-xi-a

BỘ CÔNG THƯƠNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 2091/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN …

Đọc tiếp

Quyết định 2080/QĐ-BCT năm 2021 Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a

Sau khi thực hiện điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester (sợi filament) có xuất xứ từ In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc và Ấn Độ, Bộ Công Thương đã sơ bộ kết luận các sản phẩm …

Đọc tiếp

Quyết định 1975/QĐ-BCT Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a

BỘ CÔNG THƯƠNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 1975/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP HÌNH …

Đọc tiếp

Quyết định 3594/QĐ-BNN-VP năm 2021 Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN_______Số: 3594/QĐ-BNN-VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc________________________Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông …

Đọc tiếp

Quyết định 1949/QĐ-BCT đính chính Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

BỘ CÔNG THƯƠNG——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 1949/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 11/2020/TT-BCT NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG …

Đọc tiếp

Nghị định 158/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ôt-xtrây-lia – Niu Di-lân giai đoạn 2018-2022

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 158/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email