Công văn 836/BVTV-KH Hướng dẫn kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu

Thuộc tính văn bản

Số VB:836/BVTV-KH(2018)
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Bộ NN&PTNT
Ngày VB:30/03/2018
Hiệu lực:30/03/2018
Người ký:Hoàng Trung
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 836/BVTV-KH(2018) do Bộ NN&PTNT ban hành ngày 30/03/2018.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 836/BVTV-KH
V/v thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Thực hiện quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định này, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã tiến hành các thủ tục cần thiết để ủy quyền cho một số tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. Nay, Cục BVTV thông báo đến quý Tổng cục một số nội dung sau:

1. Tám (08) tổ chức đánh giá sự phù hợp tại danh sách chi tiết ở phụ lục 1 ban hành kèm công văn này được phép thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu theo quy định.

2. Các tổ chức nói trên được phép thực hiện các nội dung công việc sau:

– Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo quy định tại Điều 29 và Điều 30 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón (Sau đây gọi tắt là Nghị định 108/2017/NĐ-CP).

– Tiếp nhận đăng ký, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước về phân bón theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ, trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP.

3. Thời hạn ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước cho 07 tổ chức đánh giá sự phù hợp này là từ 02/4/2018 đến hết ngày 01/04/2019.

4. Phân bón được phép đưa về kho bảo quản khi được các tổ chức được ủy quyền nói trên ký, đóng dấu xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu theo đúng chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ và cũng để tạo Điều kiện thuận lợi cho nhà nhập khẩu. (Mẫu Giấy đăng ký kiểm tra ở Mẫu 22 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP)

5. Lô hàng phân bón nhập khẩu chỉ được hoàn tất thủ tục hải quan khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu do các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Cục BVTV ủy quyền ban hành (mẫu Thông báo tại Mẫu 24 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP).

6. Cục BVTV sẽ thông báo cho Tổng cục Hải quan ngay khi có sự thay đổi liên quan đến tổ chức đánh giá sự phù hợp được ủy quyền, thời gian ủy quyền hoặc nội dung ủy quyền. Đồng thời, Cục cũng sẽ cập nhật các thông tin nói trên trang thông tin điện tử của Cục (www.ppd.gov.vn).

Vậy, Cục BVTV thông báo và gửi kèm theo văn bản này các quyết định ủy quyền để quý Tổng cục biết và phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý Tổng cục./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
– Cục HQ các tỉnh, thành phố (để p/h);
– Phòng Thanh tra pháp chế (để biết)
– P. QL Phân bón (để biết);
– Lưu VT, KH.
CỤC TRƯỞNG

Hoàng Trung

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC

VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NHẬP KHẨU.
(Ban hành kèm theo công văn số: 836/BVTV-KH ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật)

STT

Tên tổ chức được ủy quyền

Địa chỉ

Ngày hết hạn ủy quyền

Số QĐ ủy quyền

1

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc giasố 65 Sa Đôi, phường Phú Đô, Hà Nội

01/04/2019

828/QĐ-BVTV-KH

2

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3)49 Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

01/04/2019

830/QĐ-BVTV-KH

3

Công ty Vinacontrol thành phố Hồ Chí Minh80 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

01/04/2019

831/QĐ-BVTV-KH

4

Công ty Vinacontrol Hải Phòngsố 56&80 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

01/04/2019

832/QĐ-BVTV-KH

5

Trung tâm Kiểm định và kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào CaiKm2 + 300 đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

01/04/2019

829/QĐ-BVTV-KH

6

Công ty Cổ Phần Giám định và khử trùng FCC45 Đinh Tiên Hoàng, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

01/04/2019

833/QĐ-BVTV-KH

7

Công ty Cổ Phần Chứng nhận và giám định IQCÔ 6, BT 4, khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

01/04/2019

834/QĐ-BVTV-KH

8

Công ty Cổ Phần Chứng nhận và giám định VinacertTầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội

01/04/2019

835/QĐ-BVTV-KH

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email