Công văn 897/TCHQ-GSQL năm 2023 về chứng từ chứng nhận xuất xứ của Chi-lê

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

897/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

02/03/2023

02/03/2023

Nguyễn Văn Thọ

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 897/TCHQ-GSQL
V/v CTCNXX của Chi-lê
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở Công hàm số 19/23 ngày 8/2/2023 của Đại sứ quán nước Cộng hòa Chi-lê tại Việt Nam, thông báo tại công văn số 76/XNK-XXHH ngày 17/2/2023 của Bộ Công Thương về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Chi-lê, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

– Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực với Chi-lê vào ngày 21/02/2023. Do Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu dãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP đối với hàng hóa nhập khẩu từ Chi-lê chưa được ban hành, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính và Thông tư số 03/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương.

– Về hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ: theo thông báo của Đại sứ quán nước Cộng hòa Chi-lê về thực thi các quy định về quy tắc xuất xứ tại Chương 3 của Hiệp định, Chi-lê không áp dụng hình thức C/O được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 5 của Phụ lục 3A Hiệp định CPTPP. Chi-lê áp dụng hình thức chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi người xuất khẩu theo quy định tại Chương 3 của Hiệp định, nội luật hóa tại Thông tư số 03/2019/TT-BCT và Thông tư số 62/2019/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thọ
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 897/TCHQ-GSQL năm 2023 về chứng từ chứng nhận xuất xứ của Chi-lê

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.