Công văn 4769/TCHQ-GSQL năm 2021 về nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Thuộc tính văn bản

Số VB:4769/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:08/10/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4769/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 08/10/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4769/TCHQ-GSQL
V/v nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Công ty Bluecsope Lysaght Việt Nam.
(Số 3 Đường 9A, KCN Biên Hòa II, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 11-2021/NS Bluescope Lysaght VN ngày 27/8/2021 của Công ty Bluescope Lysaght Việt Nam kiến nghị việc ấn định thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc áp thuế chống bán phá giá đối với 05 lô hàng nhập khẩu mặt hàng thép mạ của Công ty:

05 lô hàng do Công ty nhập khẩu theo các tờ khai số 101877397162, 101889997201, 101919407442, 101919482823, 101967258961 trong thời gian từ ngày 27/02/2018 đến 20/4/2018, thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30/3/2017 của Bộ Công Thương quy định về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông), Hàn Quốc.

Theo quy định tại điểm 3.2 và 3.3 Thông báo về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức ban hành kèm Quyết định số 1105/QĐ-BCT nêu trên, nếu Công ty nộp được Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) thể hiện hàng hóa được sản xuất tại một quốc gia/vùng lãnh thổ cụ thể không phải là Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc thì không áp dụng thuế chống bán phá giá. Tuy nhiên, Công ty không nộp được C/O mà nộp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa là không phù hợp, do vậy, cơ quan hải quan đã ấn định thuế chống bán phá giá như đối với trường hợp không có C/O (mức thuế 38,34%) là đúng quy định.

2. Về kiến nghị áp dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng thư kiểm định chất lượng xuất xưởng do nhà sản xuất cấp cho 5 lô hàng nhập khẩu nêu trên:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 67 Luật Quản lý Ngoại thương thì “Các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm biện pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trong những trường hợp cụ thể”, do vậy, việc quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm tra và áp dụng thuế chống bán phá giá thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương.

Căn cứ Quyết định số 2717/QĐ-BCT ngày 20/10/2020 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ thì chỉ có C/O và chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo các Thông tư nội luật hóa các Hiệp định CPTPP, EVFTA và ATIGA được chấp nhận.

Trường hợp Công ty đề nghị sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của quốc gia/vùng lãnh thổ không phải là thành viên của các Hiệp định FTA mà Việt Nam đã ký kết thuộc thẩm quyền xem xét của Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương;
– TT.Vũ Thị Mai;
– Lưu VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email