Công văn 5943/TCHQ-GSQL năm 2021 Vv Thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng lưu giữ quá thời hạn

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5943/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

16/12/2021

16/12/2021

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5943/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng lưu giữ quá thời hạn
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:

– Các đơn vị thuộc Tổng cục: Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Quản lý rủi ro, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Kiểm định Hải quan, Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan, Văn phòng Tổng cục; 

– Các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Để tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa nhập khẩu đang lưu giữ quá thời hạn tại các kho bãi, cảng, cửa khẩu, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021 và công văn số 5718/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2021. Qua quá trình triển khai qua phân hệ V. Tái xuất, quá thời hạn trên Hệ thống Quản lý trực ban tại địa chỉ http://10.224.128.158 để đảm bảo công tác quản lý cũng như tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu của các doanh nghiệp có hàng lưu giữ quá thời hạn tại các kho bãi, cảng, cửa khẩu theo đúng quy định pháp luật, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt việc triển khai đến các đơn vị trong Cục thực hiện thống nhất cụ thể như sau: 

1. Đối với các lô hàng được phân loại theo thời hạn quá 60 ngày/ 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, ngay khi người khai thực hiện thủ tục nhập khẩu (ngoại trừ hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên; các công ty đa quốc gia; hàng hóa được khai báo trên emanifest là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất), Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai thực hiện lập tin báo qua phân hệ V. Tái xuất, quá thời hạn trên Hệ thống Quản lý trực ban tại địa chỉ http://10.224.128.158, cập nhật toàn bộ hồ sơ, kết quả kiểm tra hồ sơ và thông báo thời gian, kế hoạch kiểm tra thực tế hàng hóa để đơn vị Trực ban Cục chủ động phối hợp kiểm tra theo hướng dẫn tại công văn số 5718/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2021. Khi kết thúc việc kiểm tra thực tế hàng hóa thì cập nhật kết quả kiểm tra cùng hình ảnh trên Hệ thống Quản lý trực ban và nếu không có ý kiến chỉ đạo khác từ Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Trực ban Tổng cục) thông qua Hệ thống quản lý trực ban thì thực hiện thông quan theo quy định.

2. Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Trực ban Tổng cục có trách nhiệm rà soát, kiểm soát thông tin các lô hàng nhập khẩu quá thời hạn 60 ngày/ 90 ngày trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu thông qua Hệ thống Quản lý trực ban để chỉ đạo các nội dung trọng tâm cần kiểm tra (nếu có) hoặc các trường hợp có dấu hiệu vi phạm cần xác minh, làm rõ (nếu có). 

3. Công văn này thay thế nội dung liên quan đến cơ chế báo cáo và thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng quá hạn 60 ngày/ 90 ngày theo hướng dẫn tại công văn số 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021 và công văn số 5718/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2021. Các nội dung khác về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đối với hàng hóa lưu giữ tại kho bãi, cảng, cửa khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm theo hướng dẫn tại công văn số 615/TCHQ-GSQL ngày 27/10/2021, công văn số 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021 và công văn số 5718/TCHQ- GSQL ngày 06/12/2021. 

4. Thời gian vừa qua, trong quá trình triển khai thực hiện công văn số 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021 nhận thấy hạn chế do công tác tổng hợp, báo cáo bằng hồ sơ giấy, luân chuyển hồ sơ dẫn đến thời gian xử lý bị kéo dài, Tổng cục Hải quan đã kịp thời hướng dẫn bổ sung tại công văn số 5718/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2021 thay đổi hình thức lập tin báo và thực hiện trên hệ thống điện tử. Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi, tổng hợp xử lý các bộ hồ sơ nhập khẩu hàng quá thời hạn lưu giữ 60 ngày/90 ngày, Tổng cục Hải quan nhận thấy việc quán triệt thực hiện từ cấp Cục đến cấp Chi cục trực thuộc chưa thống nhất dẫn đến việc xử lý bị kéo dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp có hàng hóa quá thời hạn lưu giữ đặc biệt như trường hợp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có báo cáo 52 hồ sơ quá thời hạn nhưng không có hồ sơ kèm theo, khi yêu cầu cập nhật hồ sơ lên Hệ thống Quản lý trực ban thì mới chỉ cập nhật 24/52 bộ hồ sơ. Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt trong đơn vị để phối hợp thực hiện thống nhất các nội dung hướng dẫn tại công văn này và các công văn số 615/TCHQ-GSQL ngày 27/10/2021, công văn số 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021 và công văn số 5718/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2021.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, nghiêm túc thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng Cục Trưởng;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 5943/TCHQ-GSQL năm 2021 Vv Thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng lưu giữ quá thời hạn

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email