Công văn 3552/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3552/TCHQ-TXNK

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

14/07/2021

Đã biết

Lê Mạnh Hùng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3552/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4287/HQHP-TXNK ngày 04/5/2021 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phản ánh, đồng thời qua kiểm tra, rà soát dữ liệu trên Hệ thống, phát hiện mặt hàng “Nắp thùng xe bán tải” nhập khẩu (được khai báo là nắp đậy thùng xe bán tải, nắp chụp thùng xe bán tải…) được phân loại vào các mã số HS khác nhau như 39.26, 76.16, 87.08. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS thì:

Mặt hàng “Nắp thùng xe bán tải” là phụ kiện chỉ dùng cho xe bán tải, phù hợp phân loại vào nhóm 87.08 “Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.”, phân nhóm “- Bộ phận và phụ kiện của thân xe (kể cả cabin)”, phân nhóm 8708.29 “- – Loại khác”, phân nhóm – – – Loại khác”. Cụ thể:

– Đối với xe bán tải (pick up) dùng chở người: phù hợp phân loại mã số 8708.29.95 – – – – Loại khác”.

– Đối với xe bán tải (pick up) dùng chở hàng: phù hợp phân loại mã số 8708.29.98 “- – – – – Loại khác”.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát việc nhập khẩu mặt hàng “Nắp thùng xe bán tải”, đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để thực hiện phân loại và xử lý thuế đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
– PCT. Đào Thu Hương (để biết);
– Lưu: VT, TXNK-Hồng (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TXNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3552/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email